Bestemme styklisteversionen

Hvis en vare har standardordre af typen Produktion, finder planlægningssystemet en gyldig styklisteversion ud fra lokationen under en efterspørgselsudfoldning.

Lokationsdimensionen kendes altid og er anført i efterspørgselsposteringen. Følgende proces bruges til fastlæggelse af den styklisteversion, der skal anvendes:

  • Hvis en styklisteversion er defineret for varen på efterspørgselslokationen, bruges den lokationsspecifikke stykliste.
  • Hvis der ikke er defineret en lokationsspecifik styklisteversion for en vare på efterspørgselslokationen, bruges der en generel stykliste. En generel stykliste angiver ikke en lokation og er gyldig for flere lokationer. Hvis der findes en generel stykliste, bruges den.
  • Hvis der ikke findes en generel stykliste, som kan bruges, standser efterspørgselsudfoldningen her.

En gyldig styklisteversion skal opfylde de krævede kriterier for dato og antal, uanset om den er lokationsspecifik eller generel.