Fordele tid til job i et jobbundt

Ved udførelse af Produktion kan du bundte job. Derefter kan du starte flere job samtidig på siden Jobliste.

Hvis du kan bundte job, skal du definere, hvordan den samlede registrerede tid for alle job bør tildeles hvert job. Du kan definere fordelingen ved at vælge en af følgende indstillinger i feltet Bundttype på siden Fordelingsnøgler:

  • Forkalkulation – Tid er opdelt mellem job, baseret på estimeret tid for jobbet.
  • Job – Tiden er opdelt efter, hvor mange job der er bundet i alt, og hvor lang tid der er brugt på at færdiggøre alle job.
  • Nettotid – Tid er fordelt ligeligt mellem de job, der findes i bundtet på et vilkårligt tidspunkt.
  • Realtid – Faktisk jobtid fordeles. Omkostningerne kan beregnes på basis af faktiske lønudgifter. Bemærk: Fordelingsnøglen Realtid er kun tilgængelig, hvis dit firma bruger lønfunktionen i Tid og fremmøde.

Følgende eksempler viser resultatet af de forskellige fordelingsnøgler.

Eksempelscenario

Tre job i jobkøen skal udføres. Du starter det første job, og derefter, mens dette job er i gang, starter du det andet og tredje job. Der er derfor et bundt af tre job. Følgende tabel viser den forventede produktionstid for hvert job.

Stilling Produktionstid
Job 1 1 time
Job 2 3 timer
Job 3 4 timer
I alt 8 timer

Følgende tabel viser de faktiske arbejdstimer, der er brugt på hvert job.

Stilling Starttidspunkt Sluttidspunkt Bundttid
Job 1 09:00 11:00 2 timer
Job 2 10:00 13:00 3 timer
Job 3 10:00 15:00 5 timer
Bundt 09:00 15:00 6 timer

Følgende afsnit beskriver resultaterne af den beregnede tid for hver fordelingsnøgle.

Forkalkulation for fordelingsnøgle

Følgende tabel illustrerer formlen til beregning af tildelt tid. Her er formlen: Tid pr. job = Samlet bundttid × (forkalkuleret jobtid ÷ samlet forkalkuleret tid)

Stilling Formel Tildelt tid
Job 1 6 × (1 ÷ 8) timer 0,75 timer
Job 2 6 × (3 ÷ 8) timer 2,25 timer
Job 3 6 × (4 ÷ 8) timer 3,00 timer

Jobfordelingsnøgle

Følgende tabel illustrerer formlen til beregning af tildelt tid. Her er formlen: Tid pr. job = Samlet bundt tid ÷ antal job

Stilling Formel Tildelt tid
Job 1 6 ÷ 3 2 timer
Job 2 6 ÷ 3 2 timer
Job 3 6 ÷ 3 2 timer

Nøgle til nettotidsfordeling

Følgende tabel illustrerer formlen til beregning af tildelt tid. Her er formlen: Beregnet tid pr. rapportering = Bundttid ÷ Antal job

09:00-10:00 (1 time) 10:00-11:00 (1 time) 11:00-13:00 (2 timer) 13:00-15:00 (2 timer) Tildelt tid
Antal job i bundtet 1 3 2 1 Ikke tilgængelig
Job 1 1 ÷ 1 = 1 time 1 ÷ 3 = 0,33 time Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1,33 timer
Job 2 Ikke tilgængelig 1 ÷ 3 = 0,33 time 2 ÷ 2 = 1 time Ikke tilgængelig 1,33 timer
Job 3 Ikke tilgængelig 1 ÷ 3 = 0,33 time 2 ÷ 2 = 1 time 2 ÷ 1 = 2 timer 3,33 timer

Fordelingsnøgle for realtid

Hvis du vil have, at produktionsomkostninger beregnes på grundlag af de reelle omkostninger, skal du fjerne markeringen i indstillingen Omkostningsart på siden Produktionsordrestandarder. Følgende tabel illustrerer formlen til beregning af tildelt tid. Her er formlen: Faktisk tid pr. job = Faktisk tid i bundt

Stilling Faktisk tidspunkt
Job 1 2 timer
Job 2 3 timer
Job 3 5 timer

Overvej de tre job, der udføres af en arbejder, der har en timeløn på DKK 12,00. Der blev ikke opnået overtidsbetaling eller løntillæg i den tid, der blev brugt på job. Arbejderen har arbejdet på disse 3 bundtede job i 6 timer i alt. Lønomkostningerne er derfor 6 × DKK 12,00 = DKK 72,00. Når du bruger fordeling i realtid, genberegnes kostpris pr. time ved hjælp af faktoren fra formlen Nettotid. Den faktiske tid, der blev brugt på hvert job, overføres derefter sammen med den korrigerede kostpris pr. time. I eksemplet bruges der 6 timer, selvom der er fordelt 10 timer. Følgende tabel illustrerer formlen til beregning af omkostning. Her er formlen: Omkostninger pr. time = (Samlet bundttid pr. job (nettotid) ÷ faktisk tid pr. job) × standardkostpris pr. time

Stilling Beregning af korrigeret omkostning pr. time Korrigeret omkostning pr. time Tildelt tid Samlede jobomkostninger
Job 1 (1,33 ÷ 2) × DKK 12,00 DKK 8,00 2 timer DKK 16,00
Job 2 (1,33 ÷ 3) × DKK 12,00 DKK 5,33 3 timer DKK 16,00
Job 3 (3,33 ÷ 5) × DKK 12,00 DKK 8,00 5 timer DKK 40,00

Den korrigerede omkostning pr. time og jobtiden posteres i produktionskladden. Bemærk: Hvis du vælger indstillingen Omkostningsart på fanen Generelt på siden Produktionsordrestandarder, overføres den faktiske tid for hvert job til en produktionskladde, hvor omkostningerne er anvendt til omkostningsarten for det aktuelle job.