Beregne materialeforbrug

Denne artikel indeholder oplysninger om forskellige indstillinger, der er relateret til beregning af materialeforbrug.

Følgende indstillinger, der er knyttet til beregning af materialeforbruge er tilgængelige på fanerne Opsætning og Trinforbrug på oversigtspanelet Linjedetaljer på siden Stykliste.

Variabelt eller konstant forbrug

I feltet Forbrug er kan du vælge, om forbruget skal beregnes som et konstant antal eller et variabelt antal. Vælg Konstant, hvis et fast antal eller volumen kræves til produktionen, uanset det producerede antal. Vælg Variabelt, som er standardindstillingen, hvis den påkrævede materiale i de færdige varer er proportionelt med antallet af færdigvarer, der er produceret.

Beregne forbrug fra en formel

I feltet Formel kan du oprette forskellige formler til beregning af materialeforbruget. Hvis du bruger standardværdien, Standard, beregnes forbruger ikke fra en formel. Følgende formler fungerer sammen med felterne Højde, Bredde, Dybde, Massefylde og Konstant:

  • Højde * Konstant
  • Højde * Bredde * Konstant
  • Højde * Bredde * Dybde * Konstant
  • (Højde * Bredde * Dybde/Massefylde) * Konstant

Afrunding og multipla

Sammen giver felterne Afrunding og Multipla dig mulighed for at afrunde materialeforbrugsværdien. Du kan for eksempel afrunde værdien i overensstemmelse med den materialehåndteringsenhed, hvori råvaren plukkes til produktion. Følgende indstillinger er tilgængelige i feltet Afrunding: Antal, Måling og Forbrug.

Antal

Hvis du vælger Antal som afrundingsmekanisme, skal antallet være et multiplum af det angivne antal. Hvis der f.eks. skal bruges hele tal, skal du angive 1 i feltet Multipla. Tal afrundes derefter til et antal, der er delelig med 1.

Mål

Typisk ville du vælge Måling som afrundingsmekanisme, når råvarer leveres i bestemte dimensioner. For eksempel et stykke metalrør på 2 meter, der kræves for en færdigvare, og metalrøret gemmes i længder på 4,5 meter. I dette tilfælde kan afrundingsmekanismen Måling bruges til at beregne, hvor mange metalrør, der kræves for at producere et bestemt antal stykker af den færdige vare. I dette eksempel er feltet Formel indstillet til Højde * konstant. Feltet Højde er angivet til 2 for at angive længden af røret, der kræves for færdigvaren. Feltet Multiplum angives til 4,5 for at angive, at røret er plukket i længder på 4,5 meter. Her er beregningen:

  1. Antal multipla, der kræves til 10 stk. af færdigvaren: 10 ÷ 2 = 5 styk
  2. Samlet forbrug: 4,5 × 5 = 22,5 meter metalrør

Det antages, at 0,5 meter af røret er kasseret for hver fem stykker af rør, der forbruges.

Forbrug

Du vælger typisk Forbrug som afrundingsmekanisme, når råvaren skal plukkes i hele mængder af en bestemt materialehåndteringsenhed for produktet. 2 quarts maling anvendes f.eks. til at producere et stykke af en færdigvare, og malingen er plukket i bøtter a 25 quarts. I dette tilfælde kan afrundingsmekanismen Forbrug bruges til at afrunde forbrug af bøtter a 25 quarts til hele tal. Her er beregningen for den mængde af maling, der er påkrævet, hvis der skal produceres 180 stk. færdige varer:

  1. Maling, der skal bruges, uden spild: 180 × 2 = 360 quarts
  2. Antal bøtter: 360 ÷ 25 = 14.4, der afrundes til 15
  3. Maling, der skal bruges, med spild: 15 × 25 = 375 quarts

Trinforbrug

Trinforbrug bruges til at beregne konstant forbrug i antalsintervaller. Hvis du vælger Trinforbrug i feltet Formel under fanen Konfiguration kan du tilføje oplysninger om trinene under fanen Trinforbrug. Den anvendte fastmængde kan konfigureres i intervaller af det producerede antal. Trinforbrug er f.eks. angivet som vist i følgende tabel.

Fra serie Antal
0,00 10,0000
100,00 20,0000
200,00 40,0000

Styklistens antal er 1, og produktionsantallet er 110. Formlen for forbruget er Fra serie (antal) = forbrug. Da produktionsmængden er 110, falder den ind i "Fra 100-serien." Antallet er der for 20.