Færdigmeld styklister

Denne artikel indeholder oplysninger om færdigmelding af styklister.

Siderne Færdigmeld og Maks. færdigmelding bruges til at færdigmelde styklister. Processen for færdigmelding af en stykliste er begrebsmæssigt det samme som processen for færdigmelding af en produktionsordre. Denne proces kan f.eks. bruges i enkle samlings- og pakningsprocesser, hvor de mere avancerede funktioner i produktionsordrer ikke er nødvendige. På siden Færdigmelding kan du færdigmelde flere styklister i en batch. På siden Maks. færdigmelding kan du kun rapportere én stykliste ad gangen. Siden Færdigmelding er tilgængelig fra et menupunkt i Lagerstyring, og begge sider er tilgængelige som menuelementer på siden Frigivne produkter.

Siden Færdigmelding

Hvis du åbner siden Færdigmeld fra en frigivet produktside, foreslår siden, at du færdigmelder standardlagerets standardantal. Den aktive styklisteversion vises som standard, men du kan ændre styklisteversionen, hvis der er andre godkendte versioner. På siden kan du også slette poster og oprette nye poster for frigivne produkter, der skal færdigmeldes. Hvis du vil bruge en forespørgsel til at vælge produkter, skal du klikke på menupunktet Marker. Du kan manuelt bekræfte færdigmelding for de valgte produkter ved at klikke på OK. Du kan også konfigurere processen som en batchjobkørsel. Når færdigmeldingsprocessen er bekræftet, genererer systemet en styklistekladde, hvor bogføring på lager behandles. Denne kladde består af et linjeelement for det færdige produkt og et linjeelement for hver styklistelinje. Du kan styre, om kladden skal bogføres automatisk, eller om den skal være åben for yderligere justeringer.

Maks. Siden Færdigmelding

På siden Maks. færdigmelding angiver hver styklistelinje antal produktelementer, der kan færdigmeldes. Denne beregning er baseret på den fysisk tilgængelige disponible lagerbeholdning for hvert materialelinje. I følgende eksempel bruger ét element af varenummer FG to elementer af råvaren RM10 og ét element af råvare RM20. Da der kun er 10 elementer af RM10 på lager, er det maksimale antal FG, der kan færdigmeldes, fem elementer. Denne værdi vises i feltet Maks. færdigmelding.

Niveau Varenummer Antal Beholdninger Maks. Færdigmelding
0 FG 1 0 5
1 RM10 -2 10 5
1 RM20 -1 8 8

Styklister, der har flere niveauer

Når en stykliste har flere niveauer, kan du styre, hvordan materialer figurerer på alle niveauer, ved hjælp af feltet Udfoldning. Dette felt er tilgængeligt på både siden Færdigmeld og siden Maks. færdigmelding. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

  • Aldrig – Underliggende styklister udfoldes ikke, hvis der er mangel på materialer.
  • Altid – Alle underliggende styklister udfoldes helt. Derfor bruges en eventuel fri disponibel lagerbeholdning ikke til halvfærdige komponentvarer.
  • Mangel – Underliggende styklister udfoldes kun, hvis der ikke er adgang til hele den ønskede mængde af materialet.

Eksempel

I dette eksempel er tre elementer af det færdige produkt (varenummer FG) klar til at blive færdigmeldt. Der er en stykliste med to niveauer, som vist her.

Niveau Varenummer Antal på styklistelinje Beholdninger
0 FG
1 COMP 1 2
1 RM 1

Følgende tabeller viser, hvordan indstillingen i feltet Udfoldning påvirker den måde, styklistekladdelinjerne genereres på. Udfoldning: aldrig

Niveau Varenummer Antal
0 FG 3
1 COMP -3

Som ovenstående tabel viser, betragtes kun varenummeret COMP som trukket i kladden. Varenummeret RM, som er en del af COMP, nedbrydes ikke til kladdelinjen, og de to stykker på lager af COMP tages ikke i betragtning. Udfoldning: altid

Niveau Varenummer Antal
0 FG 3
1 RM -3

I dette tilfælde udfoldes varenummer COMP som råvarer, varenummer RM. De to elementer på lager af COMP indgår ikke i antallet af RM til forbrug. Udfoldning: mangel

Niveau Varenummer Antal
0 FG 3
1 COMP -2
1 RM -1

I dette tilfælde indgår de to elementer på lager i varenummer COMP. Men fordi der kræves tre elementer af varenummer FG, kræves ét element af varenummer RM også for at udgøre det ekstra element i COMP.