Tilbagefør produktionsordrens status

I dette emne beskrives, hvordan du tilbagefører status for produktionsordrer.

Hvis du tilbagefører status for en produktionsordre, gendannes ordren og alle de operationer, der er tilknyttet ruterne, til et tidligere trin i produktionens levetid. En produktionsordrer har f.eks. statussen Planlagt, og du kan ændre status tilbage til Oprettet. Systemet skal i så fald først ændre status til Estimeret, som er den status, der er umiddelbart før Planlagt. Derefter kan status ændres til den status, du ønsker, Oprettet. Bemærk! Hvis ordren har nået statussen Færdigmelding, kan du stadig tilbageføre den til en tidligere status. Du skal imidlertid køre forkalkulation og grovplanlægning eller finplanlægning eller begge former for planlægning igen for at opdatere oplysningerne i ordren. Dette trin er påkrævet, da alle reservationer af resterende vareforbrug og forbrug af operationsressourcer også skal nulstilles. I resten af denne artikel forklares det, hvad der sker, når du tilbagefører status for en produktionsordre på følgende måder:

  • Fra Estimeret til Oprettet
  • Fra Planlagt til Estimeret
  • Fra Frigivet til Planlagt
  • Fra Startet til Frigivet

Fra Estimeret til Oprettet

Når du tilbagefører status for en produktionsordre fra Estimeret til Oprettet, fjernes det vareforbrug, der blev beregnet for varerne i styklisten. Lagertransaktioner på produktionslinjen slettes, og feltet Reststatus på styklistelinjerne i produktionsordren nulstilles til Afsluttet. Når indstillingerne Afledte indkøb og Afledt produktion er valgt, slettes eventuelle underliggende indkøbsordrer eller produktionsordrer. Hvis du har foretaget estimat af omkostninger for produktionsordren, eller hvis du manuelt reserverede varer, så de kunne bruges i produktionen, fjernes disse transaktioner.

Fra Planlagt til Estimeret

Når du fører status for en produktionsordre fra Planlagt tilbage til Estimeret, fjernes de planlagte start- og slutdatoer. Kapacitetsreservationer, der er foretaget under planlægning, fjernes, og de job, der blev oprettet under finplanlægning, slettes. Alle oplysninger, der er registreret om grovplanlægning og finplanlægning på siden Detaljer om produktionsordrer, nulstilles.

Fra Frigivet til Planlagt

Når du tilbagefører status for en produktionsordre fra Frigivet til Planlagt, er det eneste, der ændres, værdien i statusfeltet.

Fra Startet til Frigivet

Når du tilbagefører status for en produktionsordre fra Startet til Frigivet, tilbageføres alle varer, der er færdigmeldt. Hvis der er plukket materiale, eller hvis der er foretaget indgående eller udgående leveringer til produktion, tilbageføres disse indstillinger. Feltet Reststatus på styklistelinjerne i produktionsordren ændres fra Afsluttet til Materialeforbrug. Hvis der er registreret tid, eller hvis mængder er færdigmeldt for operationerne i produktionsruten, føres disse indstillinger tilbage. Feltet Reststatus på ændres fra Afsluttet til Ruteforbrug på produktionsruten. Indstillingerne for alle varer, der er bogført som igangværende eller igangværende arbejder, tilbageføres. På siden Detaljer om produktionsordrer nulstilles felter, der indeholder et antal, som er startet eller færdigmeldt. Datoerne for disse transaktioner nulstilles også.