Oprette en afdeling og knytte den til afdelingshierarkiet

En afdeling er en driftsenhed, der repræsenterer en kategori eller et funktionsområde i en organisation. En afdeling er ansvarlig for et bestemt område i organisationen, såsom salg, regnskab eller personale. Du kan bruge afdelinger til at rapportere om funktionsområder. Afdelinger kan have ansvar for driftsregnskabet.

En afdeling kan også omfatte en gruppe af bærere. Stillinger kan tildeles til afdelinger. For at oprette en afdeling skal du klikke på Personale > Afdelinger > Afdeling. I følgende tabel forklares de felter, der er tilgængelige.

Felt Beskrivelse
Navn Angiv et navn for afdelingen.
Afdelingsnummer Der kan automatisk genereres en standardværdi, hvis der er knyttet en nummerseriekode til referencen for Organisationsnummer på siden Nummerserier.
Søgenavn Angiv et navn eller et akronym, der kan bruges til en hurtig søgning efter afdelingen.
Notat Angiv yderligere oplysninger her.
I hierarki Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at en afdeling er medtaget i afdelingshierarkiet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du føjer en afdeling til afdelingshierarkiet senere i denne artikel.
DUNS-nummer DUNS står for Data Universal Number System. Dette er et 9-cifret tal, der er udstedt af Dun & Bradstreet.
Leder Angiv den karakter, der administrerer afdelingen.
Adresser Tilføj afdelingens adresseoplysninger. Tilføj f.eks. postadressen for den bygning, som afdelingen findes i.
Kontaktoplysninger Tilføj kontaktoplysninger afdelingen. Du kan f.eks. føje et telefonnummer til afdelingens helpdesk.

Følg disse trin for at føje en afdeling til afdelingshierarkiet.

  1. Klik på Personale > Afdelinger > Afdelingshierarki.
  2. Klik på Rediger, og vælg derefter den organisation, som afdelingen skal være under.
  3. Klik på Indsæt, og vælg Afdeling på listen.
  4. På listen over afdelinger, der vises, skal du vælge afdelingen til at føje den til hierarkiet.
  5. Gem ændringerne. Du modtager en meddelelse om, at der er oprettet en kladdeversion af hierarkiet.
  6. Når du er klar, skal du klikke på Udgiv i hierarkidesigner. Du kan angive en ikrafttrædelsesdato, der angiver, hvornår hierarkiet skal offentliggøres. Hvis du f.eks. vil tilføje en ny afdeling i starten af næste kalenderår, skal du sætte ikrafttrædelsesdatoen til 1. januar i det nye kalenderår. Ændringer af hierarkiet træder i kraft på denne dato.

Trin til oprettelse af en afdeling

Referere til emnet Definerer nye afdelinger for den trinvise procedure til at oprette en ny afdeling.