Deaktiver adgang til Sway med PowerShell til Microsoft 365

Denne artikel gælder både for Microsoft 365 Enterprise og Office 365 Enterprise.

Med ManageSway.ps1 PowerShell-scriptet kan du få vist og deaktivere tjenester i din Microsoft 365 organisation, herunder Sway. Dette script automatiserer de procedurer, der er beskrevet i følgende emner:

Du skal downloade de to filer, der er knyttet til scriptet: