Øverste indsigt i domænemailflowstatus i Sikkerheds- & Compliance Center

Bemærk

Vil du opleve Microsoft 365 Defender? Få mere at vide om, hvordan du kan evaluere og afprøve Microsoft 365 Defender.

Gælder for

Det Øverste indsigt i domænemailflowstatus i dashboardet Mailflow i Security & Compliance Center giver dig den aktuelle mailflowstatus for organisationen.

Dette indsigt hjælper dig med at identificere og foretage fejlfinding af domæner, der oplever problemer med mailflow . Domænet kan f.eks. ikke modtage ekstern mail, fordi domænet er udløbet, eller domænet har en forkert MX-post.

Øverste widget for domæneflowstatus i dashboardet mailflow i & Compliance Center.

Når du klikker på Vis detaljer i widgetten, vises en pop op-vindue med domænestatus, der viser dig flere oplysninger om status for hvert domæne:

  • Domæne

  • Forrige MX-post

  • Aktuel MX-post

  • Modtagestatus for mail

  • Domænestatus: En grøn markering angiver den aktuelle MX-post (på det tidspunkt, du klikkede på widgetten) svarer til den værdi, vi har registreret, og domænet har modtaget mail i løbet af de seneste to timer.

    Et rødt X angiver, at MX-posten er blevet ændret, og at domænet ikke har modtaget nogen mail inden for de seneste seks timer. Dette indikerer sandsynligvis, at dit domæne er udløbet, eller at MX-posten er blevet opdateret forkert. Kontakt din domæneregistrator eller DNS-hostingtjeneste for at finde ud af, om domænet er udløbet, eller om domænets MX-post er forkert.

Du kan klikke på Vis flere for at få vist de samme oplysninger om flere domæner.

Pop op-meddelelse med detaljer i mailflowstatus for det øverste domæne.

Se også

Hvis du vil have mere at vide om andre indsigter i dashboardet for mailflow, skal du se Indsigt i mailflow & Security & Compliance Center.