Streaming i realtid i Power BI

Power BI med streaming i realtid gør dig i stand til at streame data og opdatere dashboards i realtid. Alle visuelle elementer eller dashboards, der er oprettet i Power BI, kan også vise og opdatere data og visuelle elementer i realtid. Enhederne og kilderne til streamingdata kan være sensorer på fabrikker, sociale medier, forbrugsdata for tjenester eller mange andre tidsfølsomme dataindsamlere eller dataafsendere.

Skærmbillede af dashboardet med miljøsensorer, som viser resultaterne af dataene i realtid.

Denne artikel viser dig, hvordan du konfigurerer streamingdatasæt i realtid i Power BI. Men før vi kommer dertil, er det vigtigt at forstå, hvilke typer datasæt i realtid, der er udformet til at blive vist i felter (og dashboards), og hvordan disse datasæt adskiller sig fra hinanden.

Typer af datasæt i realtid

Der er tre typer datasæt i realtid, som er beregnet til visning på dashboards i realtid:

 • Pushhdatasæt
 • Streamingdatasæt
 • PubNub-streamingdatasæt

Først skal vi forstå, hvordan disse datasæt adskiller sig fra hinanden (dette afsnit), derefter drøfter vi, hvordan data kan pushoverføres til disse hvert af disse datasæt.

Pushhdatasæt

Med et pushdatasæt sendes der data til Power BI-tjenesten. Når datasættet oprettes, opretter Power BI-tjenesten automatisk en ny database i tjenesten til at lagre dataene i. Da der er en underliggende database, som fortsætter med at lagre dataene, når de kommer ind, kan der oprettes rapporter med dataene. Disse rapporter og deres visuals er ligesom andre rapport-visuals, hvilket betyder, at du kan bruge alle Power BI's funktioner til oprettelse af rapporter, herunder Power BI-visuals, databeskeder, fastgjorte dashboardfelter og meget mere.

Når en rapport oprettes ved hjælp af pushdatasættet, kan alle dens visuelle elementer fastgøres til et dashboard. På dette dashboard opdateres visuelle elementer i realtid, når dataene opdateres. Dashboardet udløser en opdatering af feltet i tjenesten, hver gang der modtages nye data.

Der er to ting, du skal være opmærksom på vedrørende fastgjorte felter fra et pushdatasæt:

 • Fastgørelse af en hel rapport ved hjælp af indstillingen Fastgør dynamisk side medfører ikke, at dataene automatisk opdateres.
 • Når et visuelt element fastgøres til et dashboard, kan du bruge Spørgsmål og svar til at stille spørgsmål til pushdatasættet på et naturligt sprog. Når du har foretaget en Spørgsmål og svar-forespørgsel, kan du fastgøre det resulterende visuelle element tilbage på dashboardet, og dette dashboard opdateres også i realtid.

Streamingdatasæt

Med et streamingdatasæt overføres data også til Power BI-tjenesten med én vigtig forskel: Power BI gemmer kun dataene i en midlertidig cache, som hurtigt udløber. Den midlertidige cache bruges kun til at vise visuelle elementer, som har en midlertidig historik, f.eks. et kurvediagram, der har et tidsvindue på én time.

Med et streamingdatasæt er der ingen underliggende database, så du kan ikke oprette visuelle elementer i rapporter, der bruger de data, der kommer ind fra streamen. Du kan ikke som sådan bruge rapportens funktioner, f.eks. filtrering, Power BI-visuals og andre rapportfunktioner.

Den eneste måde at visualisere et streamingdatasæt er at tilføje et felt og bruge streamingdatasættet som en kilde til brugerdefinerede streamingdata. De brugerdefinerede streamingfelter, der er baseret på et streamingdatasæt, er optimeret til hurtigt at vise data i realtid. Der er kun lidt ventetid mellem det tidspunkt, hvor data pushoverføres til Power BI-tjenesten, og hvor visualiseringen opdateres, da det ikke er nødvendigt for data at blive angivet i eller læst fra en database.

I praksis bruges streamingdatasæt og deres tilhørende streamingvisualiseringer bedst i situationer, hvor det er vigtigt at minimere ventetiden mellem det tidspunkt, hvor data pushoverføres, og hvor de visualiseres. Det er desuden bedste praksis, at dataene pushoverføres i et format, der kan visualiseres, som det er, uden nogen yderligere akkumuleringer. Eksempler på data, der er klar, som de er, omfatter temperaturer og forudberegnede gennemsnit.

PubNub-streamingdatasæt

Med et PubNub-streamingdatasæt bruger Power BI-webklienten PubNub SDK til at læse en eksisterende PubNub-datastream. Power BI-tjenesten lagrer ingen data. Da dette kald foretages direkte fra webklienten, skal du føje trafik til PubNub til listen som tilladt, hvis du kun tillader udgående trafik, der er godkendt, fra dit netværk. Se vejledningen i supportartiklen om godkendelse af udgående trafik for PubNub.

Som det også gælder for streamingdatasæt er der ingen underliggende database i Power BI for PubNub-streamingdatasættet, så du kan ikke oprette rapport-visuals i forhold til de data, der kommer ind, og kan ikke drage fordel af rapportfunktioner som filtrering, Power BI-visuals osv. PubNub-streamingdatasættet kan også kun visualiseres ved at føje et felt til dashboardet og konfigurere en PubNub-datastream som kilden.

Felter, der er baseret på et PubNub-streamingdatasæt, er optimeret til hurtigt at vise data i realtid. Da Power Bi er direkte forbundet til PubNub-datastreamen, er der kun lidt ventetid mellem det tidspunkt, hvor data pushoverføres til Power BI-tjenesten, og hvor det visuelle element opdateres.

Streaming af matrixdatasæt

I følgende tabel (eller matrix, om du vil) beskrives de tre typer datasæt til streaming i realtid, og hvert datasæts funktioner og begrænsninger angives.

Skærmbillede af en tabel, der viser streamingdatasæt-matrixen.

Bemærk

Se denne artikel for at få oplysninger om Push-grænser for, hvor mange data der kan modtages via pushoverførsel.

Pushoverfør data til datasæt

I det forrige afsnit blev de tre primære typer realtidsdatasæt beskrevet, som du kan bruge i realtidsstreaming, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. I dette afsnit beskrives, hvordan du kan oprette og pushoverføre data til disse datasæt.

Der er tre primære måder, du kan pushoverføre data til et datasæt:

 • Ved hjælp af Power BI REST API'er
 • Ved hjælp af Streamingdatasæt-UI
 • Ved hjælp af Azure Stream Analytics

Lad os se på hver af disse metoder.

Brug af Power BI REST API'er til at pushoverføre data

Power BI REST API'er kan bruges til at oprette og sende data til pushdatasæt og til streamingdatasæt. Når du opretter et datasæt ved hjælp af Power BI REST API'er angiver flaget Standardtilstand, om datasættet er push eller streaming. Hvis flaget Sandardtilstand ikke er angivet, er datasættet som standard et pushdatasæt.

Hvis værdien standardtilstand er indstillet til pushStreaming, er datasættet både push- og streaming-datasæt, hvilket giver fordelene ved begge datasættyper.

Bemærk

Når du bruger datasæt med flaget Standardtilstand angivet til pushStreaming, vil en anmodning lykkes, og dataene opdateres i pushdatasættet, hvis anmodningen overskrider størrelsesgrænsen på 15 kB for et streamingdatasæt, men er mindre end begrænsningen på 16 MB for et pushdatasæt. Alle streamingfelter vil dog mislykkes midlertidigt.

Når et datasæt er oprettet, kan du bruge REST-API'er til at pushoverføre data ved hjælp af API'en PostRows.

Alle anmodninger til REST API'er er sikret med Azure AD OAuth.

Brug Streamingdatasæt-UI til at pushoverføre data

Du kan oprette et datasæt i Power BI-tjenesten ved at vælge API-tilgangen som vist i følgende billede.

Skærmbillede af valgmulighederne Nyt streamingdatasæt, som viser valgmuligheden API.

Når du opretter det nye streamingdatasæt, kan du vælge at aktivere Analyse af historikdata som vist nedenfor, hvilket har en væsentlig indvirkning.

Skærmbillede af Nyt streamingdatasæt, hvor Analyse af historikdata er aktiveret.

Når Analyse af historikdata er deaktiveret (hvilket den er som standard), opretter du et streamingdatasæt som beskrevet tidligere i denne artikel. Når Analyse af historikdata er aktiveret, bliver det oprettede datasæt både et streamingdatasæt og et pushdatasæt. Dette er det samme som at bruge Power BI REST API'er til at oprette et datasæt med dens Standardtilstand indstillet til pushStreaming, som beskrevet tidligere i denne artikel.

Bemærk

For streamingdatasæt, der er oprettet ved hjælp af Power BI-tjenestens UI, som beskrevet i det foregående afsnit, er Azure AD-godkendelse ikke påkrævet. I sådanne datasæt modtager datasættets ejer en URL-adresse med en rowkey, som giver anmoderen tilladedelse til at pushoverføre data til datasættet uden brug af et Azure AD OAuth-ihændehavertoken. Bemærk dog, at Azure AD-tilgangen (AAD) stadig virker til at overføre data via push til datasættet.

Brug Azure Stream Analytics til at pushoverføre data

Du kan tilføje Power BI som et output i Azure Stream Analytics (ASA) og derefter visualisere de datastreams i Power BI-tjenesten i realtid. I dette afsnit beskrives de tekniske detaljer om, hvordan denne proces sker.

Azure Stream Analytics bruger Power BI REST API'er til at oprette dens output-datastream til Power BI med defaultMode indstillet til pushStreaming, hvilket resulterer i et datasæt, der kan drage fordel af både push og streaming. Når datasættet oprettes, indstiller Azure Stream Analytics flaget retentionPolicy til basicFIFO. Med denne indstilling gemmer den database, der understøtter push-datasættet, 200.000 rækker, og rækkerne droppes med FIFO-metoden (først ind – først ud).

Forsigtigt

Hvis din Azure Stream Analytics-anmodning resulterer i meget hurtig output til Power BI (f.eks. et eller to pr. sekund), starter Azure Stream Analytics batching af disse output til en enkelt anmodning. Dette kan medføre, at anmodningsstørrelsen overskrider grænsen for streamingfeltet. I det tilfælde kan streamingfelter ikke gengives, som nævnt i tidligere afsnit. I de tilfælde er den bedste fremgangsmåde at reducere hastigheden for dataoutput til Power BI. I stedet for en maksimumværdi pr. sekund kan du f.eks. indstille den til et maksimum over ti sekunder.

Konfigurer dit realtidsstreamingdatasæt i Power BI

Nu, hvor vi har dækket de tre primære typer datasæt til streaming i realtid, og de tre primære måder, du kan pushoverføre data til et datasæt, så lad os få dit realtidsstreamingdatasæt til at arbejde i Power BI.

For at komme i gang med streaming i realtid skal du vælge en af de to måder, streamingdata kan bruges i Power BI:

 • felter med visuelle elementer fra streamingdata
 • datasæt, der er oprettet fra streamingdata, som forbliver i Power BI

Med begge indstillinger skal du konfigurere Streamingdata i Power BI. For at gøre dette skal du i dit dashboard (enten et eksisterende dashboard eller et nyt) vælge Tilføj et felt og derefter vælge Brugerdefinerede streamingdata.

Skærmbillede af dashboardet, der viser valget af Brugerdefineret streamingdata i afsnittet Tilføj felt.

Hvis du endnu ikke har konfigureret streamingdatasæt, så bare rolig: Du kan vælge Administrer data for at komme i gang.

Skærmbillede af dashboardet, der viser linket Administrer data i feltet Tilføj et brugerdefineret streamingdatafelt.

På denne side kan du angive slutpunktet for dit streamingdatasæt, hvis du allerede har oprettet et (i tekstfeltet). Hvis du endnu ikke har et streamingdatasæt, skal du vælge plus-ikonet ( + ) i øverste højre hjørne for at se de tilgængelige indstillinger til oprettelse af et streamingdatasæt.

Skærmbillede af dashboardet, der viser, hvordan du kan angive slutpunktet for dit streamingdatasæt med en pil, der peger på plusikonet.

Når du klikker på ikonet + , vises to indstillinger:

Skærmbillede af valgmulighederne under Nyt streamingdatasæt, der viser indstillingerne API og PubNub.

Det næste afsnit beskriver disse indstillinger og går mere i dybden med, hvordan du opretter et streamingfelt, eller hvordan du opretter et datasæt fra streamingdatakilden, som du kan bruge senere til at oprette rapporter.

Opret dit streamingdatasæt med den ønskede indstilling

Der er to måder at oprette et realtidsstreamingdatafeed, der kan bruges og visualiseres af Power BI:

 • Power BI REST API ved hjælp af et slutpunkt for realtidsstreaming
 • PubNub

I de næste afsnit ser vi skiftevis på begge muligheder.

Brug af POWER BI REST API

Power BI REST API – De seneste forbedringer af Power BI REST API er designet til at gøre realtidsstreaming nemmere for udviklere. Når du vælger API i vinduet Nyt streamingdatasæt, vises poster, som gør det muligt for Power BI at oprette forbindelse til og bruge dit slutpunkt:

Skærmbillede af dialogboksen Nyt streamingdatasæt, der viser Power BI REST-API-poster for forbindelser.

Hvis du ønsker, at Power BI skal lagre dataene, der sendes via denne datastream, skal du aktivere Analyse af historikdata, så vil du kunne udføre rapportering og analyse på den indsamlede datastream. Du kan også få mere at vide om API'en.

Når du har oprettet dit datastream, får du et URL-slutpunkt til REST-API'en, som programmet kan kalde ved hjælp af POST-anmodninger om at pushoverføre dataene til det Power BI-streamingdatasæt, du har oprettet.

Når du foretager POST-anmodninger, skal du kontrollere, at anmodningens indhold matcher eksemplet på JSON, der er leveret af Power BI-brugergrænsefladen. Du kan f.eks. ombryde dine JSON-objekter i en matrix.

Advarsel!

For streaming af datasæt, der er oprettet ved hjælp af brugergrænsefladen i Power BI-tjenesten, modtager ejeren af datasættet en URL-adresse, som indeholder en ressourcenøgle. Denne nøgle godkender anmoderen om at sende data til datasættet uden at bruge et ihændehavertoken til Azure AD OAuth, så vær opmærksom på konsekvenserne af at have en hemmelig nøgle i URL-adressen, når du arbejder med denne type datasæt og metode.

Brug PubNub

Med integration af PubNub-streaming med Power BI kan du bruge dine PubNub-datastrømme med lav ventetid (eller oprette nye) og bruge dem i Power BI. Når du vælger PubNub og derefter vælger Næste, ser du følgende vindue:

Skærmbillede af dialogboksen Nyt streamingdatasæt, der viser PubNub-poster for forbindelser.

Advarsel!

PubNub-kanaler kan sikres ved hjælp af en PubNub Access Manager (PAM)-godkendelsesnøgle. Denne nøgle deles med alle brugere, som har adgang til dashboardet. Du kan få mere at vide om PubNub-adgangskontrol.

PubNub-datastreams har ofte høj aktivitet og er ikke altid egnede i deres oprindelige form til lagring og historikanalyser. Hvis du vil bruge Power BI til analyse af PubNub-historikdata, skal du samle den rå PubNub-stream og sende den til Power BI. Én måde at gøre det på er med Azure Stream Analytics.

Et eksempel på brug af streaming i realtid i Power BI

Her er et hurtigt eksempel på, hvordan streaming i realtid i Power BI fungerer. Du kan følge med i dette eksempel for selv at se værdien af streaming i realtid.

I dette eksempel bruger vi en offentligt tilgængelig stream fra PubNub. Her er trinnene:

 1. I Power BI-tjenesten skal du vælge et dashboard (eller oprette et nyt) og vælge Tilføj felt > Brugerdefineret streamingdata og derefter vælge knappen Næste.

  Skærmbillede af dashboardet, der viser Tilføj felt med valgmuligheden Brugerdefineret streamingdata.

 2. Hvis du endnu ikke har nogen streamingdatakilder, kan du vælge linket Administrer data (lige over knappen Næste) og derefter vælge + Tilføj streaming data fra linket øverst til højre i vinduet. Vælg PubNub, og vælg derefter Næste.

 3. Opret et navn til dit datasæt, indsæt følgende værdier i vinduet, der vises, og vælg derefter Næste:

  Subscribe key: sub-c-5f1b7c8e-fbee-11e3-aa40-02ee2ddab7fe

  Channel: pubnub-sensor-network

  Skærmbillede af dialogboksen Nyt streamingdatasæt, der viser, hvordan du opretter et Datasætnavn og datasætposter i felterne Undernøgle og Kanalnavn.

 4. I følgende vindue skal du blot vælge standardværdierne (som udfyldes automatisk) og derefter vælge Opret.

  Skærmbillede af dialogboksen Nyt streamingdatasæt, der viser standardværdier for Datasætnavn og Værdier fra streamingfelter.

 5. Tilbage i dit Power BI-arbejdsområde skal du oprette et nyt dashboard og derefter tilføje et felt (se ovenstående trin, hvis det er nødvendigt). Denne gang har du et streamingdatasæt at arbejde med, når du opretter et felt og vælger Brugerdefinerede streamingdata. Prøv at lege lidt med det. Hvis du føjer talfelter til kurvediagrammer og derefter tilføjer andre felter, kan du få et dashboard i realtid, der ligner følgende:

  Skærmbillede af dashboardet med miljøsensorer, som viser resultaterne i realtid.

Prøv det, og leg lidt med eksempeldatasættet. Opret derefter dit eget datasæt, og stream livedata til Power BI.

Spørgsmål og svar

Her er nogle ofte stillede spørgsmål og svar om streaming i realtid i Power BI.

Kan jeg bruge filtre på pushdatasæt? Hvad med streamingdatasæt?

Desværre understøtter streamingdatasæt ikke filtrering. Til pushdatasæt kan du oprette en rapport, filtrere rapporten og derefter fastgøre de filtrerede visuelle elementer til et dashboard. Det er desværre ikke muligt at ændre filteret i det visuelle element, når det er på dashboardet.

Du kan fastgøre det dynamiske rapportfelt til dashboardet, hvilket betyder, at du kan ændre filtrene. Dynamiske rapportfelter opdateres dog ikke i realtid, når data pushoverføres – du skal manuelt opdatere det visuelle element ved hjælp af indstillingen Opdater dashboardfelter i menuen Flere.

Når du anvender filtre til pushdatasæt med DateTime-felter med et millisekunds præcision, understøttes ækvivalensoperatorer ikke. Operatorer som f.eks. større end (>) eller mindre end (<) virker dog korrekt.

Hvordan kan jeg se den sidste værdi på et pushdatasæt? Hvad med streamingdatasæt?

Streamingdatasæt er udviklet til at vise de nyeste data. Du kan bruge streamingvisualiseringen Kort til let at se de seneste numeriske værdier. Kortet understøtter desværre ikke data af typen DateTime eller Tekst.

Til pushdatasæt kan du prøve at oprette en rapportvisualisering med det sidste N-filter, når du har et tidsstempel i skemaet.

Kan jeg oprette forbindelse til push- eller streamingdatasæt i Power BI Desktop?

Push- og hybriddatasæt kan være direkte forbundet i Power BI Desktop. Andre streamingdatasæt kan ikke være forbundet i Power BI Desktop.

I lyset af det forrige spørgsmål, hvordan udfører jeg så nogen udformning af realtidsdatasæt?

Udformning er ikke muligt på et streamingdatasæt, da dataene ikke er gemt permanent. I forbindelse med et pushdatasæt kan du bruge REST-API'en til at oprette et datasæt med relation og målinger og/eller bruge opdateringstabellens REST API'er til at føje målinger til en eksisterende tabel.

Hvordan kan jeg rydde alle værdierne på et pushdatasæt? Hvad med streamingdatasæt?

Du kan bruge slet rækker REST API-kaldet på et pushdatasæt. Det er i øjeblikket ikke muligt at rydde data fra et streamingdatasæt, selvom dataene sletter sig selv efter en time.

Jeg har konfigureret et Azure Stream Analytics-output til Power BI, men jeg kan ikke se det i Power BI – hvad er der galt?

Her er en tjekliste, som du kan bruge til at udføre fejlfinding af problemet:

 1. Genstart Azure Stream Analytics-jobbet (jobs, der er oprettet før streaming GA-versionen, kræver en genstart)
 2. Prøv at godkende din Power BI-forbindelse i Azure Stream Analytics igen
 3. Hvilket arbejdsområde angav du i Azure Stream Analytics-outputtet? Kontrollerer du i dette (samme) arbejdsområde i Power BI-tjenesten?
 4. Udlæses Azure Stream Analytics-forespørgsler udtrykkeligt til Power BI-output? (ved brug af nøgleordet INTO)
 5. Er der dataflow igennem Azure Stream Analytics-jobbet? Datasættet oprettes kun, når der sendes data.
 6. Kan man se i Azure Stream Analytics-loggene, om der er fejl eller advarsler?

Automatisk sideopdatering

Automatisk sideopdatering fungerer på rapportsideniveau og giver dig mulighed for at angive et opdateringsinterval for visuelle elementer, der kun er aktive, når siden bruges. Automatisk sideopdatering er kun tilgængelig for DirectQuery-datakilder. Minimumsintervallet for opdateringen afhænger af, hvilken type arbejdsområde rapporten er publiceret i, samt kapacitetsadministratorens indstillinger for Premium-arbejdsområder.

Få mere at vide om automatisk sideopdatering i artiklen Automatisk sideopdatering.

Næste trin

Her er nogle links, som du kan finde nyttige, når du arbejder med streaming i realtid i Power BI: