Skaler din Power BI Embedded-kapacitet på Azure-portalenScale your Power BI Embedded capacity in the Azure portal

I denne artikel beskriver vi, hvordan du skalerer en Power BI Embedded-kapacitet i Microsoft Azure.This article walks through how to scale a Power BI Embedded capacity in Microsoft Azure. Du kan bruge skalering til at øge eller mindske størrelsen på din kapacitet.Scaling allows you to increase or decrease the size of your capacity.

Dette antager, at du har oprettet en Power BI Embedded-kapacitet.This assumes you have created a Power BI Embedded capacity. Hvis du ikke har det, kan du se Opret Power BI Embedded-kapacitet på Azure-portalen for at komme i gang.If you have not, see Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal to get started.

Bemærk

En skalering kan tage omkring et minut.A scaling operation can take about a minute. I løbet af den periode vil kapaciteten ikke være tilgængelig.During this time, the capacity will not be available. Integreret indhold kan muligvis ikke indlæses.Embedded content may fail to load.

Skaler en kapacitetScale a capacity

 1. Log på Azure-portalen.Sign into the Azure portal.

 2. Vælg Alle tjenester > Power BI Embedded for at se dine kapaciteter.Select All services > Power BI Embedded to see your capacities.

  Alle tjenester på Azure-portalen

 3. Vælg den kapacitet, du vil skalere.Select the capacity you want to scale.

  Liste over Power BI Embedded-kapaciteter på Azure-portalen

 4. Vælg Prisniveau under Skaler i din kapacitet.Select Pricing tier under Scale within your capacity.

  Indstilling for prisniveau under skalering

  Dit aktuelle prisniveau er angivet med et blåt omrids.Your current pricing tier is outlined in blue.

  Det aktuelle prisniveau er angivet med et blåt omrids

 5. Hvis du vil skalere op eller ned, skal du vælge det nye niveau, du vil skifte til.To scale up or down, select the new tier to move to. Når du vælger et nyt niveau, vises det valgte niveau med et blåt omrids.Selecting a new tier places a dashed blue outline around the selection. Vælg Vælg for at skalere til det nye niveau.Select Select to scale to the new tier.

  Vælg nyt niveau

  Det kan tage et minut eller to at skalere til din nye kapacitet.Scaling your capacity may take a minute or two to complete.

 6. Du kan bekræfte dit niveau under oversigtsfanen. Det aktuelle prisniveau vises.Confirm your tier by viewing the overview tab. The current pricing tier is listed.

  Bekræft det aktuelle niveau

Næste trinNext steps

Hvis du vil standse din kapacitet midlertidigt eller starte den, skal du se Stands din Power BI Embedded-kapacitet midlertidigt, og start den igen på Azure-portalen.To pause or start your capacity, see Pause and start your Power BI Embedded capacity in the Azure portal.

Hvis du vil i gang med at integrere Power BI-indhold i din app, skal du se Sådan integrerer du Power BI-dashboards, -rapporter og -felter.To begin embedding Power BI content within your application, see How to embed your Power BI dashboards, reports, and tiles.

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry asking the Power BI Community