Kurset Sideinddelte Power BI-rapporter på én dagPower BI Paginated Reports in a Day course

Det videobaserede kursus Sideinddelte Power BI-rapporter på én dag giver dig som rapportforfatter den tekniske viden, der kræves for at oprette, publicere og distribuere sideinddelte Power BI-rapporter.The Power BI Paginated Reports in a Day video-based course empowers you as a report author with the technical knowledge required to create, publish, and distribute Power BI paginated reports. Det har en varighed på næsten 4 timer og 20 minutter, er tilgængeligt efter behov og koster ikke noget.It comprises almost 4 hours 20 minutes of viewable content—available on demand, and is free of charge. Der er også en selvstudiepakke, som du kan downloade og bruge til at fuldføre otte praktiske øvelser.There's also a self-study kit that you can download and use to complete eight hands-on labs.

Kurset henvender sig især til:Specifically, the course targets:

 • Power BI-rapportforfatterePower BI report authors
 • Excel-analytikereExcel analysts
 • Rapportforfattere med SSRS-færdigheder (SQL Server Reporting Services), der har brug for en opfriskningReport authors with SQL Server Reporting Services (SSRS) skills, requiring a refresher
 • Crystal Reports-forfattereCrystal Reports authors

Når du har fuldført kurset, ved du, hvordan du skal gøre følgende:After you complete the course, you'll know how to:

 • Designe rapportlayoutDesign report layouts
 • Oprette forbindelse til datakilder for at hente rapportdataConnect to data sources to retrieve report data
 • Arbejde med parametreWork with parameters
 • Visualisere rapportdataVisualize report data
 • Tilføje interaktive funktionerAdd interactive features
 • Publicere, forbruge, levere og integrere sideinddelte rapporterPublish, consume, deliver, and embed paginated reports

Se velkomst- og introduktionsvideoen for at starte kurset.Watch the welcome and introduction video to start the course.

KursusoversigtCourse outline

Kursusforløbet på 24 videoer er organiseret i otte moduler.The course of 24 videos is organized into eight modules. Vi anbefaler, at du ser videoerne i den indspillede sekvens, der starter med video 01 og slutter med video 24.We recommend you watch the videos in the recorded sequence, starting with video 01 and ending with video 24.

SelvstudiepakkeSelf-study kit

Du kan downloade og konfigurere en selvstudiepakke, der består af præsentationsindhold og otte praktiske laboratorier:You can download and set up a self-study kit, which consists of the presentation content and eight hands-on labs:

 1. Brug dette link til at downloade selvstudiepakken (.zip) til din pc (Windows 7 eller nyere).Use this link to download the self-study kit (.zip) locally to your PC (Windows 7, or later).
 2. Åbn filegenskaberne for .zip-filen, og markér feltet Fjern blokering (Windows kan have markeret filen som potentielt upålidelig).Open the file properties of the zip file, and check "unblock" (Windows may flag the file as potentially untrusted).
 3. Opret en kursusmappe i roden.Create a root course folder. Vi anbefaler, at du f.eks. kalder den "C:\Uddannelse".We recommend you name it something like "C:\Training". Det er vigtigt, at du husker placeringen, da du har brug for at åbne kursusfilerne under laboratorieøvelserne.Remember this location, because you'll need to access the course files during the labs. Alle laboratoriedokumenterne henviser til denne placering som <CourseFolder> .All lab documents refer to this location as <CourseFolder>.
 4. Pak filen PowerBIPRIAD-Student.zip ud i rodmappen med kursusfilerne.Extract the PowerBIPRIAD-Student.zip file contents to your root course folder.
 5. Gå til mappen <CourseFolder>\PowerBIPRIAD, åbn filen ReadMe.txt, og følg installationsvejledningen.In the <CourseFolder>\PowerBIPRIAD folder, open the ReadMe.txt file and work through the setup instructions.

Tip

Filen ReadMe. txt, laboratoriedokumenterne og præsentationsfilen (PDF) er tilgængelige på engelsk og følgende otte sprog:The ReadMe.txt file, lab documents and presentation file (PDF) are available in English and also the following eight languages:

 • Tysk (de-DE)German (de-DE)
 • Spansk (es-ES)Spanish (es-ES)
 • Fransk (fr-FR)French (fr-FR)
 • Italiensk (it-IT)Italian (it-IT)
 • Japansk (ja-JP)Japanese (ja-JP)
 • Koreansk (ko-KR)Korean (ko-KR)
 • Portugisisk, brasiliansk (pt-BR)Portuguese, Brazilian (pt-BR)
 • Kinesisk, forenklet (zh-CN)Chinese, simplified characters (zh-CN)

Bemærk

Du er ansvarlig for at have din egen Power BI-konto.You're responsible for having your own Power BI account. Hvis du ikke allerede har en, kan du se Tilmeld dig Power BI som enkeltperson.If you don't already have one, see Sign up for Power BI as an individual.

Du skal logge på Power BI for at udgive en Power BI Desktop-fil til et arbejdsområde.You must sign in to Power BI to publish a Power BI Desktop file to a workspace. Udgivelsen resulterer i et datasæt, der bruges som en rapportdatakilde.The publication results in a dataset that's used as a report data source. Du behøver ikke at have en Power BI Pro-licens eller et Power BI Premium-abonnement for at bruge et datasæt som en rapportdatakilde.You don't need a Power BI Pro license or a Power BI Premium subscription to use a dataset as a report data source.

Nogle øvelser omfatter publicering af sideinddelte rapporter i et arbejdsområde.Some lab tasks involve publishing your paginated report to a workspace. Du kan kun åbne en sideinddelt rapport, når den er gemt i et arbejdsområde i en kapacitet, hvor arbejdsbelastningen for sideinddelte rapporter er aktiveret.You can only open a paginated report when it's been saved to a workspace on a capacity, which has the paginated reports workload enabled. Hvis du ikke har adgang til et egnet arbejdsområde, får du i stedet vist et link i laboratoriet, hvor du kan se en video om rapportudgivelse.If you don't have access to a suitable workspace, the lab will provide you with a link to watch a video that demonstrates report publication instead.

InstruktørpakkeInstructor kit

Brug dette link for at downloade instruktørpakken (. zip) til din pc.Use this link to download the instructor kit (.zip) locally to your PC.

Næste trinNext steps

Du kan finde flere oplysninger, der er relateret til denne artikel, i følgende ressourcer:For more information related to this article, check out the following resources: