Identificer PowerApps-brugere i din organisationIdentify PowerApps users in your organization

Hvis du er global administrator for Office 365 eller administrator af Azure Active Directory-lejer, kan du downloade en liste over brugerne i organisationen, som ikke kun har licens til at bruge PowerApps, Microsoft Flow eller begge, men som også har haft adgang til et af disse produkter.If you’re a global administrator for Office 365 or a tenant administrator for Azure Active Directory, you can download a list of users in your organization who not only are licensed to use PowerApps, Microsoft Flow, or both but also have accessed either of those products. Listen indeholder hver enkelt brugers navn, mailadresse, licenstyper og andre oplysninger.The list contains each user’s name, email address, license type, and other information. En bruger kan f.eks. have:For example, a user might have:

 • en prøvelicens til PowerApps eller Microsoft Flowa trial license for PowerApps or Microsoft Flow
 • adgang til begge produkter gennem en Office 365-licensaccess to both products through an Office 365 license
 • adgang til begge produkter gennem en Dynamics 365-licensaccess to both products through a Dynamics 365 license
 • adgang fra PowerApps og Microsoft Flow-planeraccess from PowerApps and Microsoft Flow plans

Download brugerlistenDownload the list of users

 1. I PowerApps Administration skal du klikke eller trykke på Brugerlicenser nær venstre kant.In the PowerApps admin center, click or tap User licenses near the left edge.

  Vigtigt

  Denne indstilling er kun tilgængelig for Office 365 Global-administratorer og administratorer af Azure Active Directory lejere.This option is available to Office 365 Global administrators and Azure Active Directory tenant admininstrators only.

  File og Share

 2. Klik eller tryk på Download en liste over aktive brugerlicenser.Click or tap Download a list of active user licenses.

  File og Share

  Det kan tage et par minutter at downloade filen.The file might take a few minutes to download. Vent et par minutter, mens .csv-filen downloades, og åbn den derefter i Excel.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel.

  Bemærk

  Hvis du lukker vinduet, før filen er downloadet, kan det være nødvendigt at genstarte processen.If you close the window before the file finishes downloading, you might have to restart the process.

I dette eksempel vises to brugere, der har licenser til både PowerApps og Microsoft Flow på forskellige måder.This example shows two users who have licenses to both PowerApps and Microsoft Flow through different means. Inger Nielsen har adgang via et abonnement på Office 365, og Jens Hansen har en prøvelicens til hvert produkt.Jane Doe has access through a subscription to Office 365, and John Doe got a trial license for each product.

Fil og share

Denne liste indeholder ikke brugere, der har licenser til PowerApps og Microsoft Flow, men som aldrig har åbnet programmerne.This list doesn't contain users who have licenses for PowerApps and Microsoft Flow but have never accessed them. Du kan få vist alle brugerlicenser fra Office 365 Administration.You can view all user licenses from the Office 365 admin center.

Hvis en bruger har forladt organisationen, vises Ukendt på listen i kolonner som f.eks. Brugernavn og Mailadresse.If a user has left the organization, the list will show Unknown in columns such as User name and Email address. Hvis der står Ukendt på listen, men ingen har forladt organisationen, skal du vente nogle minutter og derefter downloade listen igen.If the list shows Unknown but nobody has left the organization, wait several minutes, and then download the list again.

Hvis du vil tilføje brugerlicenser, skal du åbne Office 365 Administration.To add user licenses, open the Office 365 admin center.