Få vist analyserapporter til din appView analytics reports for your app

Har du udviklet en app og delt den med din organisation?Have you built an app and shared it out to your organization? Er du nysgerrig efter at vide, hvor mange af dine kollegaer der bruger den dagligt?Are you curious how many of your colleagues are using it on a daily basis?

Vi præsenterer den første PowerApps-analyserapport, der nu er tilgængelig fra web.powerapps.com, rapporten over appforbrug.Introducing the first PowerApps analytics report that is now available from web.powerapps.com; the App usage report.

Rapporten over appforbrug giver dig mulighed for at spore, hvor mange brugere der i de sidste 30 dage har brugt din app, specificeret efter dag, enhedsplatform og placering.The App usage report gives you the ability to track how many users are using your app over the past 30 days broken down by day, device platform and location.

Rapport over appforbrug

Hvordan får jeg adgang til rapporterne over min app?How do I get access to my app's reports?

Alle rapporter er tilgængelige for brugere med redigeringstilladelse til appen ("Can edit"), men brugeren skal have en PowerApps Plan 2 eller PowerApps Plan 2-prøvelicens for at få adgang til rapporterne.All reports are available to any user with "Can edit" permission to the app, but the user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to access the reports.

Hvor kan jeg finde rapporterne over min app?Where do I find my app's reports?

Du kan få vist rapporterne over din app ved at benytte følgende fremgangsmåde:You can view your app's reports via the following steps:

 1. Gå til web.powerapps.com.Go to web.powerapps.com.
 2. Vælg Apps på navigationslinjen til venstreSelect Apps from the left navigation bar

  Venstre navigationslinje

 3. Vælg Analytics for appenSelect Analytics for the app

  Indgangspunkt til Analytics

Er det muligt at downloade dataene, der ligger til grund for mine rapporter?Can I download the data behind my reports?

Ja, du kan downloade en .csv-fil med data til et hvilket som helst diagram i en rapport ved at gøre følgende:Yes, you are able to download a .csv file with the data for any chart in a report via the following steps:

 1. Vælg ellipserne i diagrammets øverste højre hjørneSelect the ellipses in the top right corner of the chart
 2. Vælg Export data (Eksportér data)Select Export data

  Download diagramdata

Vil der være andre rapporter?Are there going to be any other reports?

Ja!Yes! Faktisk planlægger vi at udvikle lignende rapporter om appens ydeevne og rapportering af fejl.In fact we are planning to develop similar reports around app performance and error reporting.

Hvis du har specifik feedback, spørgsmål eller anmodninger, vil vi meget gerne høre om dem i vores forum PowerApps Ideas.If you have specific feedback, questions, or requests we would love to hear about them on our PowerApps Ideas forum.