Funktionen Refresh i PowerAppsRefresh function in PowerApps

Opdaterer posterne i en datakilde.Refreshes the records of a data source.

BeskrivelseDescription

Funktionen Refresh henter en ny kopi af en datakilde.The Refresh function retrieves a fresh copy of a data source. Du kan se ændringer, andre brugere har foretaget.You'll see changes that other users made.

Refresh har ingen returværdi, og du kan kun bruge funktionen i formler for funktionsmåde.Refresh has no return value, and you can use it only in behavior formulas.

SyntaksSyntax

Refresh( DataSource )Refresh( DataSource )

  • DataSource – påkrævet.DataSource – Required. Den datakilde, du vil opdatere.The data source that you want to refresh.

EksempelExample

I dette eksempel skal du opdatere datakilden med navnet IceCream, som begynder med disse data:In this example, you'll refresh the data source named IceCream, which starts with this data:

En bruger på en anden enhed ændrer Quantity i posten Strawberry til 400.A user on another device changes the Quantity in the Strawberry record to 400. Du kan ikke se ændringen, før denne formel udfører:You won't see this change until this formula executes:

Refresh( IceCream )Refresh( IceCream )

Når denne formel er udført, viser gallerier, der er bundet til datakilden IceCream, den opdaterede værdi for Strawberry:After that formula executes, galleries that are bound to the IceCream data source will show the updated value for Strawberry: