Tastaturgenveje til lærredapps

Bemærk

Genveje kan variere, afhængigt af tastaturlayoutet.

Filer

Genvej Handling
Ctrl+O (eller Alt+F) Åbn en fil
Ctrl+Shift+S (eller Alt+P) Gem appen med et andet navn
Ctrl+S Gem appen med det samme navn eller for første gang
Ctrl+Shift+P Gem appen, og aktivér dialogboksen Udgiv
F12 Download appfilen (.msapp)
Alt+F Åbn menuen Filer

Bånd

Genvej Handling
Enter Kør den valgte kommando
Tabulator Flyt mellem de kommandoer, du har valgt under den valgte fane, og derefter til næste fane
Alt+I Vælg fanen Indsæt

Redigering

Genvej Handling
Ctrl+A Vælg alt
Ctrl+X Klip
Ctrl+C Kopi
Ctrl+V Indsæt
Ctrl+Z Kommandoen Fortryd
Ctrl+Y Kommandoen Annuller Fortryd
Ctrl+M Tilføj en skærm
Ctrl+= eller Ctrl+Shift+= Zoom ind
Ctrl+- eller Ctrl+Shift+- Zoom ud
Ctrl + 0 Tilpas lærred til side
Shift+Enter Opdel en linje i en formel

Forhåndsversion

Genvej Handling
F5 Åbn tilstanden Eksempel
Esc Luk eksempelvisning, en dialogboks eller en pop op-rude

Lærred

Genvej Handling
Tabulator Vælg næste kontrolelement
Ctrl+Click eller Shift+Click Markere flere objekter på én gang
Højre pil Skub det valgte kontrolelement til højre
Venstre pil Skub det valgte kontrolelement til venstre
Pil op Skub det valgte kontrolelement op
Pil ned Skub det valgte kontrolelement ned

Trævisning

Bemærk

Disse genveje kræver , at ruden Trævisning har fokus.

Genvej Handling
F2 Omdøbe et kontrolelement
Esc Annuller omdøbning af et kontrolelement
Ctrl+G Gruppér/opdel kontrolelementer
Ctrl+] Flyt et kontrolelement fremad
Ctrl+[ Send et kontrolelement tilbage
Ctrl+Shift+] Placer forrest
Ctrl+Shift+[ Placer bagest

Tilpas størrelse

Genvej Handling
Shift+venstre pil Formindsk bredden
Ctrl+Shift+venstre pil Formindsk bredden en smule
Shift+ned pil Formindsk højden
Ctrl+Shift+pil ned Formindsk højden en smule
Shift+højre pil Forøg bredden
Ctrl+Shift+højre pil Forøg bredden en smule
Shift+pil op Forøg højden
Ctrl+Shift+pil op Forøg højden en smule

Formatet Tekst

Genvej Handling
Ctrl+B Skift mellem forskellige niveauer af fed
Ctrl+I Slå kursiv til eller fra
Ctrl+U Tilføj eller fjern understregning

Alternativ funktionsmåde

Genvej Handling
Alt eller Ctrl+Shift 1. Før du vælger et kontrolelement, skal du skjule designelementer, så du kan arbejde med kontrolelementerne, som appens bruger ville gøre.
2. Når du har initialiseret et kontrolelements tilpasning eller placering, tilsidesættes alle fastgørelsespunkter, når du holder disse taster ned.

På samme måde som et Excel-regneark fungerer apps på lærred også, når de redigeres. Det er ikke nødvendigt at skifte til eksempeltilstand for at udnytte din app, så redigerings- og testcyklusserne bliver meget hurtigere. Det giver imidlertid et problem: Hvordan skelner vi mellem at markere et knapkontrolelement, så det kan tilpasses, i forhold til at vælge en knapkontrolelement for at udøve logikken i vores app?

Når et objekt er i designtilstand, er det som standard at redigere, når det vælges: flytte, ændre størrelse, ændre egenskaber og på anden måde konfigurere objektet. Denne standard kan tilsidesættes ved at holde Alt- eller Ctrl + Shift-tasten nede, før du starter det valg, der behandler valget, som om en bruger af appen har udført på den.

I følgende animation vælges der først et knapkontrolelement til redigering. Der vises udsmykningstegn rundt om objektet, og formellinjen viser egenskaben OnSelect – klar til at blive redigeret. Knappen slippes derefter. Når Alt-tasten er trykket ned, vælges knapkontrolelement igen, men denne gang evalueres egenskaben OnSelect, og meddelelsen vises på samme måde, som hvis knappen er valgt i en kørende app.

Animation, der viser effekten af start ved at holde tasten Alt nede, mens du vælger et knapkontrolelement.

Alt-tasten kan også bruges, efter at et kontrolelement er valgt for at tilsidesætte fastgørelsespunkter for flytning og ændring af størrelse. Den næste animation viser, hvordan du tilpasser størrelsen af et datakort i et Edit form-kontrolelement. Som udgangspunkt er tilpasningen begrænset til bestemte fastgørelsespunkter. Senere, uden at du slipper museknappen, vises Alt-tasten deprimeret sammen med museknappen. Tilføjelsen af Alt-tasten tilsidesætter fastgørelsespunkterne og eventuelle bredder, der kan opnås ved hjælp af musen.

Animation, der viser effekten af at føje Alt-tasten til ændring af et datakorts størrelse.

Anden

Genvej Handling
F1 Åbn dokumentation
Ctrl+F6 Gå til det næste landmærke
Ctrl+Shift+F6 Gå til det forrige landmærke
Shift+F10 Åbn en genvejsmenu i, f.eks. Trævisning