Konfigurer og få mere at vide om eksempelappen Krisekommunikation i Power Apps

Eksempelappen Krisekommunikation er en brugervenlig oplevelse af, hvordan du kan oprette forbindelse til brugere med oplysninger om en krise. Få hurtigt opdateringer til interne virksomhedsnyheder, få svar på ofte stillede spørgsmål og få adgang til vigtige oplysninger som links og nødstilfældekontakter. Denne app kræver en smule konfiguration, før den er tilpasset til dig.

I denne gennemgang lærer du, hvordan du kan:

 • Oprette en placering til dataene.
 • Importere appen Krisekommunikation og dens administratorapp.
 • Oprette indhold for appen.
 • Importere flows for at sende beskeder til brugere.
 • Oprette et centralt administreret Teams-team for at samle data og reagere effektivt på problemer.

Anslået tid for at fuldføre disse trin: 20-25 minutter.

Bemærk

Eksempelappen Krisekommunikation er også tilgængelig for Power Apps US Government- og Power Automate US Government-planer. Tjenestens URL-adresser til Power Apps og versioner af Power Automate US Government er forskellige fra de kommercielle versioner. Flere oplysninger: Power Apps US Government-tjenestens URL-adresser og Power Automate US Government-tjenestens URL-adresser

Demo: Appen Krisekommunikation

Se, hvordan du bruger appen Krisekommunikation.

Forudsætninger

 • Tilmeld dig Power Apps.
 • Du skal have en gyldig licens til SharePoint Online og tilladelse til at oprette lister.
 • Du skal have et offentligt SharePoint-websted, hvor du kan gemme dataene til appen.
 • Hent aktiverne fra aka.ms/CrisisCommunicationSolution.

Vigtigt

Hvis du har feedback eller problemer, der vedrører appen Krisekommunikation, skal du bruge følgende links:

Demo: Bygge og installere appen Krisekommunikation

Se, hvordan du kan bygge og installere appen Krisekommunikation.

Oprette en placering til data

Data til appen gemmes på SharePoint-lister, så det første, du skal gøre, er at oprette et nyt SharePoint-websted.

Oprette et SharePoint-websted

 1. Log på Office Online, og vælg derefter SharePoint.

 2. Vælg Opret websted.

  Eksempel på SharePoint-websted

 3. Vælg Team-websted.

  Team-websted

 4. Angiv et navn til og en beskrivelse af webstedet.

 5. Angiv Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger til Offentlig, så alle i virksomheden kan få de nødvendige oplysninger.

  Indstillinger for websted

 6. Vælg Næste.

 7. Tilføj flere ejere for webstedet (valgfrit).

 8. Vælg Udfør.

Oprette SharePoint-lister for appen

Appen bruger flere lister til at gemme data. Du kan bruge DeploySPLists-flowet, der er tilgængeligt fra den overførte aktivpakke for automatisk at oprette disse lister.

Importere SharePoint-listens installationsflow

 1. Gå til flow.microsoft.com.

 2. Vælg Mine flows i navigationsruden.

 3. Vælg Importér på kommandolinjen.

 4. Overfør DeploySPLists.zip-pakken fra GitHub-lageret.

  Importere pakke

 5. Tilføj en SharePoint-forbindelse for det nye flow ved at vælge linket Vælg under import og udfylde formularen.

  Importere indstillinger

 6. Hvis du vil oprette en ny SharePoint-forbindelse, skal du vælge Opret ny i ruden Importér opsætning.

 7. Vælg Ny forbindelse på kommandolinjen.

  Opret en ny forbindelse

 8. Søg efter navnet på forbindelsen, f.eks. SharePoint.

 9. Vælg den forbindelse, du har oprettet.

 10. Vælg Gem.

 11. Vælg Importér.

Redigere SharePoint-listens installationsflow

 1. Når importen er fuldført, skal du gå til Mine flows og opdatere listen over flows.

 2. Vælg det netop importerede flow DeploySPLists.

 3. Vælg Rediger på kommandolinjen.

 4. Åbn kortet Variabel – Målwebsted for lister.

 5. Indtast navnet på SharePoint-webstedet for Værdi.

 6. Åbn kortet Variabel – Appnavn.

 7. Angiv navnet på appen for Værdi. Som standard er navnet Krisekommunikation.

  Flowparametre

 8. Vælg Gem.

Køre SharePoint-listens installationsflow

 1. Gå tilbage til detaljeskærmbilledet for flowet DeploySPLists.

 2. Vælg Kør på kommandolinjen.

 3. Vælg Fortsæt, og vælg derefter Kør flow.

  Logge på for at køre flowet

  Køre flowet

Bemærk

Du kan modtage en fejlmeddelelse om, at placeringstjenester er påkrævet. Hvis det sker, kan du give placeringstjenesterne adgang til Power Automate og opdatere siden, før du prøver igen.

Flowet opretter følgende SharePoint-lister på dit SharePoint-websted.

Vis titel Formål Beskrivelse
CI_LogosAssets Holde logoet og/eller andre billeder, hvortil der skal refereres fra appen. Der henvises til logoet i Power Apps med et direkte link eller via ID-nummeret på det logo, du vil bruge. Biblioteket for relaterede logoer og andre billedaktiver for appen [Appnavn].
CI_configAdminSetup Bruges af appens administrator til at konfigurere funktioner.
Bemærk! Denne liste skal være skrivebeskyttet for alle medlemmer, der ikke er administratorer.
Liste over administrators konfigurationer for appen [Appnavn].
CI_Contacts Bruge standardindholdstypen for Kontakter til at registrere oplysninger om kontaktpersoner. (Der er ingen personvælger inkluderet, så listen skal måske vedligeholdes manuelt for at sikre, at dataene er opdaterede.)
Bemærk! Dette afhænger af, om den globale kontaktlistetype er en standardindholdstype på listen.
Listen over kontaktpersoner for appen [Appnavn].
CI_CompanyNews Samling af elementer af typen Firmanyheder. En liste til administration af de nyhedselementer, der vises i appen [Appnavn]. Du kan bruge kolonnen Frarådet til at fjerne nyhedselementer fra appvisningerne, men de bevares som en post.
CI_FAQ Ofte stillede spørgsmål. Listen over ofte stillede spørgsmål for appen [Appnavn]. Du kan bruge kolonnen Frarådet til at fjerne elementer for Ofte stillede spørgsmål fra appvisningerne, men de bevares som en post.
CI_UsefulLinks Liste over nyttige links. Listen over nyttige hyperlinks for appen [Appnavn]. Du kan bruge kolonnen Frarådet til at fjerne hyperlinkelementer fra appvisningerne, men de bevares som en post.
CI_Employee Sporing af aktuel status for medarbejders tilstedeværelse. Eksempler: arbejder hjemmefra, sygemeldt, på personlig orlov og på ferie. Bemærk! Statussen kommer på arbejde antages og er ikke med på listen over indstillinger. Listen over de meddelelser, der angiver statussen for en medarbejders tilstedeværelse for appen [Appnavn]. Du kan bruge kolonnen Frarådet til at fjerne statusmeddelelser fra appvisningerne, men de bevares som en post.
CI_HelpfulTips Nyttige tip, som brugere har delt med deres kolleger. Liste til håndtering af delte tip til appen [Appnavn]. Du kan bruge kolonnen Frarådet til at fjerne tip for Ofte stillede spørgsmål fra appvisningerne, men de bevares som en post.

Bemærk

 • Alle disse listekolonner skal betragtes som afhængigheder. Beskyt listerne mod utilsigtede skemaændringer (f.eks. er tilføjelse af nye kolonner tilladt, men sletning af kolonner kan ødelægge appen).
 • Vær forsigtig, når du sletter listeelementer. Sletning af listeelementer sletter historiske poster. Du kan ændre værdien for frarådelse ved at skifte fra Nej til Ja for at slette poster fra kontaktpersoner, nyheder, ofte stillede spørgsmål eller links.

Importere og konfigurere appen Krisekommunikation

Når alle SharePoint-lister er oprettet, kan du importere appen og forbinde den med de nye datakilder.

Bemærk

Hvis du ikke vil bruge appen til administratorer, kan du redigere de samme egenskaber ved at redigere SharePoint-listerne manuelt.

Importér appen

 1. Log på Power Apps.

 2. Vælg Apps i venstre navigationsrude.

 3. Vælg Importér på kommandolinjen.

 4. Overfør filen CrisisCommunication.zip fra GitHub-lageret.

  Bemærk

  Hvis din lejer befinder sig i et GCC-miljø, skal du overføre CrisisCommunicationGCC.zip.

  Importere apppakken

 5. Fuldfør importkonfigurationen for Microsoft Teams-forbindelsen og Office 365 Users-forbindelse ved at vælge de relevante forbindelser ved hjælp af hyperlinket Vælg under import. Det kan være nødvendigt at oprette en ny forbindelse, hvis den ikke allerede findes.

 6. Vælg Importér.

Opdatere SharePoint-forbindelserne

 1. Gå tilbage til listen Apps.

 2. Vælg Flere kommandoer (...) for appen Krisekommunikation.

 3. Vælg Rediger på genvejsmenuen.

  Redigere appen

 4. Log på, eller opret eventuelle nødvendige forbindelser, og vælg derefter Tillad.

 5. Gå til datakilderne i venstre rude.

  Datakilder

 6. Fjern eksisterende SharePoint-lister i appen, da de ikke peger på det aktuelle SharePoint-websted.

  Fjerne datakilder

 7. Tilføj listerne fra dit eget SharePoint-websted. Begynd med at søge efter SharePoint i søgelinjen.

  Søge efter SharePoint

 8. Vælg SharePoint, og vælg derefter en forbindelse.

  SharePoint-forbindelse

 9. Kopiér og indsæt URL-adressen til dit SharePoint-websted i tekstfeltet, og vælg derefter Opret forbindelse.

  SharePoint-websteds URL-adresse

 10. Markér alle SharePoint-lister og biblioteker, og vælg derefter Opret forbindelse.

  Oprette forbindelse til SharePoint-lister

 11. Vælg Gem, og vælg derefter Udgiv.

Valgfrit: Aktivere opdatering af placeringer

Denne app giver dig mulighed for at registrere en brugers placering og gemme den på dit SharePoint-websted, når en bruger angiver status. Dit team til krisehåndtering kan se disse data i en Power BI-rapport.

Bemærk

Det er valgfrit at aktivere opdatering af placeringer. Du kan springe over dette afsnit, hvis du ikke vil spor brugerens placering. Derudover understøttes placeringssporing i øjeblikket ikke på Teams-skrivebordet.

Aktivere opdatering af placeringer

 1. Søg efter kontrolelementet btnDateRange.

 2. Åbn egenskaben OnSelect for kontrolelementet btnDateRange i formellinjen.

 3. Kopier og indsæt følgende kodestykke i formellinjen for egenskaben OnSelect.

  Bemærk

  Følgende kodestykke er beregnet til at fungere sammen med versioner af løsningen, som er ældre end 16/03/2020. I forbindelse med nyere versioner skal du redigere koden efter kommentaren til // Implementere placering.

    UpdateContext({locSaveDates: true});
  // Store the output properties of the calendar in static variables and collections.
  ClearCollect(submittedDates,Sort(Filter(selectedDates,ComponentId=CalendarComponent.Id),Date,Ascending));
  Set(varStartDate,First(submittedDates).Date);
  Set(varEndDate,First(Sort(submittedDates,Date,Descending)).Date);
  // Create a new record for work status for each date selected in the date range.
  ForAll(
    Filter(
      RenameColumns(submittedDates,"Date","DisplayDate"),
      ComponentId=CalendarComponent.Id,
      !(DisplayDate in colDates.Date)
    ),
    Patch('CI_Employee Status',Defaults('CI_Employee Status'),
      {
        Title: varUser.userPrincipalName,
        Date: DisplayDate,
        Notes: "",
        PresenceStatus: LookUp(colWorkStatus,Value=WorkStatusComponent.Selected.Value)
  
        // To implement location, add a comma to the line above and uncomment the lines below for latitude and longitude.
        // Latitude: Text(Location.Latitude),
        // Longitude: Text(Location.Longitude)
      }
    )
  );
    // Update existing dates with the new status.
    ForAll(
      AddColumns(
        Filter(
          RenameColumns(submittedDates,"Date","DisplayDate"),
          ComponentId=CalendarComponent.Id,
          DisplayDate in colDates.Date
        ),
  
        // Get the current record for each existing date.
        "LookUpId",LookUp(RenameColumns(colDates,"ID","DateId"),And(Title=varUser.userPrincipalName,Date=DisplayDate)).DateId
      ),
      Patch('CI_Employee Status',LookUp('CI_Employee Status',ID=LookUpId),
        {
          PresenceStatus: LookUp(colWorkStatus,Value=WorkStatusComponent.Selected.Value)
        }
      )
    );
    If(
      IsEmpty(Errors('CI_Employee Status')),
  
      // Update the list of work status for the logged-in user.
      ClearCollect(colDates,Filter('CI_Employee Status',Title=varUser.userPrincipalName));
      // Send an email receipt to the logged-in user.
      UpdateContext(
        {
          locReceiptSuccess: 
          Office365Outlook.SendEmailV2(
            // To: send an email to oneself
            varUser.mail,
            // Subject
            Proper(WorkStatusComponent.Selected.Value) & ": " & varStartDate & If(varStartDate<>varEndDate," - " & varEndDate),
            // Body
            WorkStatusComponent.Selected.DateRangeReceipt & ": " &
            // Create a bulleted list of dates
            "<ul>" & 
              Concat(submittedDates,"<li>" & Date & Char(10)) &
            "</ul>"
          )
        }
      );
      If(
        locReceiptSuccess,
        Notify("You successfully submitted your work status. An email has been sent to you with a summary.",NotificationType.Success,3000),
        Notify("There was an error sending an email summary, but you successfully submitted your work status.",NotificationType.Success,3000);
      );
  
      Navigate('Share to Team Screen',LookUp(colStyles,Key="navigation_transition").Value),
  
      // Case: Error submitting work status
      Notify(varString.WorkStatusError,NotificationType.Warning)
    );
    UpdateContext({locSaveDates: false})
  

Valgfrit: Tilføje flere arbejdsstatusmeddelelser

Hvis du vil tilføje flere arbejdsstatusmeddelelserud over arbejder hjemmefra og ikke til stede, kan du benytte følgende fremgangsmåde. Som start skal du opdatere dit SharePoint-websted.

 1. Gå tilbage til SharePoint-webstedet, og vælg derefter Websteds indhold.

 2. Vælg CI_Employee Status.

 3. Hvis kolonnen PresenceStatus ikke findes, skal du vælge Tilføj kolonne.

 4. Vælg Vis/skjul kolonner.

  Vis/skjul kolonner

 5. Vælg PresenceStatus.

 6. Vælg Anvend.

 7. Markér kolonnen PresenceStatus.

  Markere kolonnen PresenceStatus

 8. Vælg Kolonneindstillinger, og vælg derefter Rediger.

  Redigere kolonnen PresenceStatus

 9. Tilføj yderligere arbejdsstatusmeddelelser i feltet Valg.

Bemærk

Registrer navnet på dine nye valg. Du skal bruge dem i de efterfølgende trin.

Nu skal du foretage nogle få justeringer af selve appen for at få vist dine nye arbejdsstatusmeddelelser.

 1. Åbne appen i Power Apps Studio.

 2. Vælg skærmbilledet Arbejdsstatus.

 3. Indstil formellinjen til funktionen OnVisible.

  Vise tilstedeværelse

 4. Rediger følgende skabelon, og erstat værdierne med dine egne.

    ,"<Name of option in SharePoint list; case sensitive>",
    Table(
      {
        Icon: <Image file>,
        DateRangeQuestion: "Select the dates you'll be <Name of status>.",
        DateRangeReceipt: "You're currently <Name of status>.",
        ShareToTeamEmail: "I'll be <Name of status> on these dates",
        AutoReplyMessage: "I'll be <Name of status> on these dates"
      }
    )
  
 5. Erstat strengen /* TEMPLATE FOR ADDITIONAL WORK STATUS OPTIONS */ med skabelonen.

 6. Vælg Gem, og vælg derefter Udgiv.

Opdatere anmodning om hjælpflow

Dette flow sender et tilpasset kort til et centralt Teams-team, der anmoder om hjælp.

Anmode om hjælp

Før du fuldfører det følgende trin, skal du oprette et krisehåndteringsteam i Teams. Når du har oprettet teamet, kan du finde id'et for det og placere det i flowet. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af et Teams-team: Oprette et centralt krisehåndteringsteam i Teams

 1. Gå til den Teams-kanal, hvor du vil opslå alle dine hjælpanmodninger.

 2. Vælg Flere indstillinger (...) for kanalen.

 3. Vælg Hent link til kanal.

  Hente et link til kanalen

 4. Kopiér linket, og indsæt det i et tekstredigeringsprogram.

  Kopiere teamlinket

 5. Udpak Team-id, som er alt efter groupId= og før &tenantId=.
  I følgende URL-adresse er gruppe-id'et eksempelvis
  8bc7c0c2-0d4c-4fb8-af99-32da74c9237b

  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab2fa9fc20f3042a9b63fc5890e1813f8%40thread.tacv2/General?groupId=8bc7c0c2-0d4c-4fb8-af99-32da74c9237b&tenantId=72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47

 6. Udpak Kanal-id, som er alt efter https://teams.microsoft.com/l/channel/ og før /General.
  I følgende URL-adresse er kanal-id'et eksempelvis
  19%3ab2fa9fc20f3042a9b63fc5890e1813f8%40thread.tacv2

  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab2fa9fc20f3042a9b63fc5890e1813f8%40thread.tacv2/General?groupId=8bc7c0c2-0d4c-4fb8-af99-32da74c9237b&tenantId=72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47,

 7. Gå til flow.microsoft.com.

 8. Vælg Mine flows i navigationsruden.

 9. Vælg Flere kommandoer (...) til CrisisCommunication.Request, og vælg derefter Rediger.

  Redigere anmodning om hjælpflow

 10. Åbn kortet Team-id.

 11. Indsæt team-id'et i feltet Værdi.

 12. Åbn kortet Kanal-id.

 13. Indsæt kanal-id'et i feltet Værdi.

  Angive team- og kanal-id'er

 14. Rul ned til handlingerne for Hent tid, og opdater handlingen for Konverter tidszone ved at bruge valget af kilde- og destinationstider.

  Konvertere indstillinger for tidszone

Valgfrit: Konfigurere en delt indbakke

Flowet for CrisisCommunication.Request henter anmodninger fra indbakken, inden de sendes til Teams. Hvis du foretrækker at sende anmodningsmails til en delt indbakke, skal du udføre disse trin.

Bemærk

Du kan springe dette afsnit over, hvis du ikke vil sende anmodningsmails til en delt indbakke.

 1. Åbn flowet for CrisisCommunication.Request i tilstanden Rediger.

 2. Vælg Flere kommandoer (...) fra Når en mail ankommer (V3).

 3. Vælg Slet.

  Slette connectoren

 4. Søg efter og vælg Når en ny mail ankommer til en delt postkasse (V2).

 5. Angiv den delte indbakkes adresse i Postkasseadresse.

 6. Åbn kortet Kommentarer.

 7. Vælg Tilføj en dynamisk værdi for Værdi.

 8. Søg efter og vælg Tekst.

  Vælge Tekst

 9. Åbn kortet Hent brugerprofilkort (V2).

 10. Vælg Tilføj en dynamisk værdi.

 11. Søg efter og vælg Fra.

  Vælge Fra

Importere og konfigurere administratorappen

Hvis du vil administrere den app, du har importeret, skal du gentage de samme trin for administratorappen.

 1. Log på Power Apps.

 2. Vælg Apps i venstre navigationsrude.

 3. Vælg Importér på kommandolinjen.

 4. Overfør filen CrisisCommunicationAdmin.zip fra GitHub-lageret.

  Importere pakken med administratorappen

 5. Vælg Importér.

Opdatere SharePoint-forbindelser til administratorappen

 1. Gå tilbage til listen Apps.

 2. Vælg Flere kommandoer (...) for appen Administratorapp for krisekommunikation.

 3. Vælg Rediger på genvejsmenuen.

  Redigere administratorappen

 4. Log på, eller opret eventuelle nødvendige forbindelser, og vælg derefter Tillad.

 5. Gå til datakilderne i venstre rude.

  Datakilder

 6. Fjern eksisterende SharePoint-lister i appen, da de ikke peger på det aktuelle SharePoint-websted.

  Fjerne datakilder

 7. Tilføj listerne fra dit eget SharePoint-websted. Begynd med at søge efter SharePoint i søgelinjen.

  Søge efter SharePoint

 8. Vælg SharePoint, og vælg derefter en forbindelse.

  SharePoint-forbindelse

 9. Kopiér og indsæt URL-adressen til dit SharePoint-websted i tekstfeltet, og vælg derefter Opret forbindelse.

  SharePoint-websteds URL-adresse

 10. Markér alle SharePoint-lister og biblioteker, og vælg derefter Opret forbindelse.

  Oprette forbindelse til SharePoint-lister

 11. Vælg Gem, og vælg derefter Udgiv.

Oprette startindhold for appen

Nu har du importeret både appen Krisekommunikation og dets administratorapp. Du kan nu begynde at oprette startindholdet. Åbn Administratorappen for Krisekommunikation for at starte.

Hvis du har et GCC-miljø, skal du aktivere GCC-tilstand. Flere oplysninger: Sådan konfigureres mobilklienter til GCC-miljøer.

Administratorappen for Krisekommunikation

Du bruger administratorappen til at tilpasse alle oplysningerne i appen Krisekommunikation og konfigurere nøgleindstillinger for de medfølgende flows.

Bemærk

Hvis du ikke vil bruge administratorappen, skal du huske at redigere de samme egenskaber ved at redigere SharePoint-listerne manuelt.

Konfigurere nøgleparametre under Administratorindstillinger

Hvis du vil initialisere din app, skal du angive alle de krævede felter ved at gå til Administratorindstillinger.

Udfyld alle de felter, der vises i følgende tabel, og vælg derefter Gem.

Feltnavn Logisk navn i SharePoint Formål Eksempel
Administrators e-mail AdminContactEmail Det er her mailanmodninger sendes. De skal indstilles til din mailadresse. Hvis du vil sende meddelelser til en anden indbakke, skal du se Valgfri delt indbakkekonfiguration tidligere i denne artikel. admin@contoso.com
Logos URL-adresse Logo Logo til din app, der vises i øverste venstre hjørne. https://contoso.com/logo.png
AAD-gruppe-id AADGroupID Bruges til at sende beskeder til brugere om interne virksomhedsopdateringer gennem flowet Giv brugere besked om nyheder om ny krisekommunikation. Følg instruktionerne nedenfor for at hente id'et for Azure Active Directory (Azure AD) for din gruppe. c0ddf873-b4fe-4602-b3a9-502dd944c8d5
URL-ADRESSE TIL APP AppURL Placeringen af brugerappen, så flowet for Giv brugere besked om nyheder om ny krisekommunikation kan omdirigere brugere dertil, når de har valgt Læs mere. https://apps.preview.powerapps.com/play/?tenantId=
RSS-feed for offentlige myndigheder GovernmentRSSFeed Bruges til at udfylde funktionen World News i appen. Nyttig, hvis du vil give flere oplysninger til medarbejderne fra en kilde, du har tillid til. https://www.who.int/rss-feeds/news-english.xml
Meddelelsesmetode PreferredSentNotification Bruges af flowet for Giv brugere besked om nyheder om ny krisekommunikation for at afgøre, hvilken distributionskanal der skal bruges ved afsendelse af meddelelser. Dette felt er obligatorisk. Mail, Teams-meddelelse, pushmeddelelse
Funktionsflag Feature1...8 Bruges til at deaktivere eller aktivere de enkelte funktioner i applikationen.

Bemærk

Teams-meddelelse og pushmeddelelse understøttes ikke i øjeblikket i GCC.

Søgning efter Azure AD-id'et for distributionsgruppen

 1. Gå til aad.portal.azure.com.

 2. Vælg Azure Active Directory i venstre navigationsrude.

 3. Vælg Grupper.

 4. Søg efter og vælg din distributionsgruppe.

 5. Kopiér feltet Objekt-id.

  Hentning af id for Azure AD

 6. Indsæt id'et i feltet AAD-gruppe-id i administratorappen.

Konfigurere kontaktpersoner for nødstilfælde

 1. Gå til Virksomheds kontaktpersoner.
 2. Vælg Opret ny kontakt.
 3. Udfyld formularen ved hjælp af kontaktoplysningerne.

Listeskema:

Feltnavn Logisk navn i SharePoint Formål
Fulde navn FullName Navnet på kontaktoersonen.
Mail Mail Den mailadresse, der vises for kontaktpersonen.
Land/område Land/område Landet for kontaktpersonen. Dette felt bruges til at gruppere kontaktpersonerne. Du kan bruge andre værdier til at gruppere kontaktpersoner efter, hvis landene ikke giver mening for dig.
Kommentarer Kommentarer Viser yderligere oplysninger om kontaktpersonen. Det er nyttigt at beskrive, hvornår kontaktpersonen skal kontaktes.
Udfaset Udfaset Brug denne funktion til at skjule en eksisterende kontaktperson ved nødstilfælde.

Konfigurere indledende virksomhedsnyheder

 1. Gå til Virksomheds nyheder.
 2. Vælg Opret nyt opslag.
 3. Udfyld formularen.

Listeskema:

Feltnavn Logisk navn i SharePoint Formål
Titel Titel Titlen på opdateringen.
Detaljer Detaljer Den komplette opdatering. Du kan bruge HTML i dette felt.
Blurb Blurb En kort meddelelse om opdateringen. Denne funktion bruges i flowet for Giv brugere besked om nyheder om ny krisekommunikation og i galleriet over opdateringer.
Udfaset Udfaset Brug denne funktion til at skjule et eksisterende opslag.

Konfigurere nyttige tip

 1. Gå til Nyttige tip.
 2. Vælg Nyt tip.
 3. Udfyld formularen.

Listeskema:

Feltnavn Logisk navn i SharePoint Formål
Titel Titel Titlen på det nyttige tip.
Ressources URL-adresse ResourceURL Et link til yderligere læsemateriale. (valgfrit)
Undertitel SubTitle En undertitel til tippet. (valgfrit)
Beskrivelse Beskrivelse Den komplette beskrivelse af det nyttige tip.
Udfaset Udfaset Brug til at skjule et nyttigt tip.
 1. Gå til Links.
 2. Vælg Opret nyt link.
 3. Udfyld formularen.

Listeskema:

Feltnavn Logisk navn i SharePoint Formål
Titel Titel Teksten til linket.
Webadresse Webadresse URL-adressen for linket.
Beskrivelse Beskrivelse Yderligere oplysninger om linket. (valgfrit)
Udfaset Udfaset Brug til at skjule et link.

Konfigurere Ofte stillede spørgsmål

 1. Gå til Ofte stillede spørgsmål.
 2. Vælg Opret nyt spørgsmål til Ofte stillede spørgsmål.
 3. Udfyld formularen.

Listeskema:

Feltnavn Logisk navn i SharePoint Formål
Titel Titel Spørgsmålet i Ofte stillede spørgsmål.
Rangering Rangering Rækkefølgen for spørgsmålet i Ofte stillede spørgsmål.
Svar Svar Svaret på spørgsmålet i Ofte stillede spørgsmål.
Udfaset Udfaset Brug til at skjule et spørgsmål i Ofte stillede spørgsmål.

Teste og dele appen

Når du har oprettet alle data korrekt, kan du teste appen for at sikre, at den fungerer.

 1. Log på Power Apps.
 2. Vælg Apps i venstre navigationsrude.
 3. Vælg Krisekommunikation for at afspille appen.

Når du har testet appen, kan du dele den med alle i virksomheden.

Importere og konfigurere meddelelsesflowet

Appen bruger et flow til at sende meddelelser til slutbrugerne, når der er en ny virksomheds opdatering.

Importere meddelelsesflowet for nyheder

 1. Gå til flow.microsoft.com.

 2. Vælg Mine flows i navigationsruden.

 3. Vælg Importér på kommandolinjen.

 4. Overfør pakken CrisisCommunicationNewsNotification.zip fra GitHub-lageret.

  Bemærk

  Hvis din lejer befinder sig i et GCC-miljø, skal du overføre CrisisCommunicationNewsNotificationGCC.zip.

  Overføre CrisisCommunicationNewsNotification.zip

 5. Tilføj forbindelser for det nye flow ved at vælge linket Vælg under import for hver forbindelse og derefter udfylde formularen.

  Vælge under import

 6. Hvis du vil oprette en ny forbindelse, skal du vælge Opret ny i ruden Importér opsætning.

 7. Vælg Ny forbindelse på kommandolinjen.

  Opret en ny forbindelse

 8. Søg efter navnet på forbindelsen, f.eks. PowerApps-meddelelse (eksempel).

  Eksempel på forbindelses navn

 9. Vælg den ønskede forbindelse.

 10. Hvis du opretter en forbindelse til PowerApps-meddelelser (eksempel), vises dialogboksen som vist i følgende billede.

  Dialogboksen Meddelelser

 11. Gå til listen Apps for at få id'et.

 12. Vælg Flere kommandoer (...) til appen CrisisCommunication, og vælg derefter Detaljer.

  Detaljer om forbindelsen

 13. Kopiér app-id'et.

  App-id

 14. Indsæt app-id'et i dialogboksen for oprettelse af forbindelse, og vælg derefter Opret.

  Oprettelse af en forbindelse

 15. Når du har oprettet den nye forbindelse, skal du gå tilbage til ruden Importér opsætning og derefter vælge Opdater liste.

 16. Den nye forbindelse bør blive vist nu. Vælg den, og vælg derefter Gem.

 17. Vælg Importér, når du er færdig med at tilføje alle dine forbindelser.

  Importere forbindelser

Redigere meddelelsesflowet for nyheder

 1. Når importen er fuldført, skal du gå til Mine flows.

 2. Vælg det netop importerede flow, Giv brugere besked om nyheder om ny krisekommunikation.

  Bemærk

  Hvis du har overført GCC-pakken, er flownavnet Giv brugere besked om nyheder om krisekommunikation for GCC.

 3. Vælg Rediger på kommandolinjen.

 4. Åbn kortet Når der er opslået et nyt element.

 5. Indtast navnet på SharePoint-webstedet for Webadresse.

 6. Skriv CI_CompanyNews for Listenavn.

 7. Åbn kortet Hent konfigurationsindstillinger for administrator.

 8. Indtast navnet på SharePoint-webstedet for Webadresse.

 9. Skriv CI_configAdminSetup for Listenavn.

 10. Åbn kortet Initialiser variabel – Læs mere tekst.

 11. Skriv Læs mere for Værdi (på dit modersmål).

  Flowindstillinger

 12. Vælg Gem.

Bemærk

Du modtager muligvis en fejlmeddelelse, hvis en af dine forbindelser endnu ikke er blevet godkendt. Hvis det sker, skal du åbne kortet med den ikke-autoriserede forbindelse og godkende den igen.

Valgfrit: Afsendelse af meddelelser til mere end 5000 brugere

Den aktuelle handling Hent gruppemedlemmer er begrænset til at trække 5000-brugere til Office-licensen for Power Automate. Selv for Premium-licens kan du opleve begrænsninger for Teams-connectoren, hvis du forsøger at sende meddelelser til for mange brugere. Hvis du vil distribuere til flere brugere, kan du ændre flowet for at sende en mail til en distributionsliste i stedet.

 1. Slet følgende kort: Hent gruppemedlemmer, og Aktiver foretrukken indstilling for meddelelse om afsendelse:

  Slette handlinger

 2. Tilføj en ny handling.

 3. Søg efter, og vælg Send en mail (V2).

  Tilføje Send en mail

 4. Skriv navnet på distributionsgruppen i feltet Til.

 5. I feltet Emne skal du vælge knappen Tilføj en dynamisk værdi og tilføje feltet Titel fra kortet Når et nyhedselement er slået op:

  Tilføje titel

 6. I feltet Tekst skal du vælge knappen Tilføj en dynamisk værdi og tilføje feltet Detaljer fra kortet Når et nyhedselement er slået op:

 7. Vælg Gem.

Hvis Teams-meddelelsen skal åbnes direkte i lærredappen i Teams, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Opdater appens URL-adresse, så den peger på det dybe link for Teams i administratorappen.
  I administratorappen skal du ændre appens URL-adresse til følgende, hvor App ID er-id'et for din app.

  https://teams.microsoft.com/l/entity/<APP ID>/<APP ID>
  

  Administratorapp

 2. Opdater applinket genereret i meddelelsesflowet.
  Åbn kortett Angiv applinks variabel, og rediger udtrykket for Værdi til følgende:

  concat(items('Apply_to_each')?['AppUrl'], if(greater(indexOf(items('Apply_to_each')?['AppUrl'], '?'),0),'&','?'), 'context=%7B%22subEntityId%22%3A%22',triggerBody()?['ID'],'%22%7D')
  

  Ændre flowindstillinger

 3. Opdater lærredappen til at bruge Teams-kontekstvariablen til at oprette et dybt link til den rette nyhedsartikel.
  For egenskaben OnStart for appen skal du ændre parameteren fra newsid til subEntityId.

  Ændre OnStart

Teste meddelelsesflowet for nyheder

Hvis du vil teste meddelelsesflowet for nyheder, skal du gå til administratorappen og oprette en ny intern virksomhedsopdatering. Senere får alle brugerne på distributionslisten modtage en opdatering med din foretrukne meddelelsesmetode.

Bemærk

Hvis du støder på fejl, skal du kontrollere, at du har angivet gruppe-id'et for distributionslisten i indstillingerne for administratorappen.

Overvåge fravær fra kontoret med Power BI

Når du har installeret appen, og brugerne begynder at sende meddelelser om, at de er væk fra kontoret af forskellige årsager (f.eks. sygefravær eller arbejder hjemmefra), kan du bruge en Power BI-rapport til at spore, hvor mange personer der har sendt meddelelser, og hvor de er placeret.
Bemærk, at du skal aktivere placeringssporing for at få kortkontrolelementet til at fungere.

Vigtigt

Hvis Power BI-rapporten skal fungere, skal der være mindst én post på listen CI_Employee Status.

Vi har brug for nogle oplysninger på SharePoint-listen CI_Employee Status, som vi oprettede tidligere. Lad os sørge for det først. Åbn listen på dit websted, og vælg derefter Listeindstillinger under ikonet Indstillinger.

Listeindstillinger for medarbejderstatus

Noter navnet på webstedet og liste-id'et på browserens adresselinje, som vist i følgende billede.

Liste og websted-id for medarbejderstatus

Nu er vi klar til at åbne Power BI-rapporten. Åbn Power BI, og åbn derefter filen Presence status report.pbix. Hold musen over højre side af datakilden CI_Employee Status, indtil du ser ellipsen. Vælg den, og vælg derefter Rediger forespørgsel.

Rediger forespørgsel

Når Power Query-editoren er åben, skal du højreklikke på datakilden CI_Employee Status og derefter vælge Avanceret editor.

Avanceret editor for Power Query

Det er her, vi bruger webstedets navn og liste-id'et fra SharePoint-listen.

Kopiér det nye SharePoint-websted til strengen SharePoint.Tables som vist i følgende illustration, og liste-id'et på de tre steder, hvor GUID er fremhævet, og vælg derefter Udført.

Opdateringer af avanceret editor for Power Query

Hvis der vises forbindelsesfejl, når du har opdateret forbindelsesoplysningerne, skal du muligvis opdatere de legitimationsoplysninger, der bruges til at oprette forbindelse til SharePoint-listen.

Sådan opdateres forbindelsen

 1. Vælg Valgmuligheder og indstillinger i menuen Filer, og vælg derefter Datakildeindstillinger.

  Indstillinger for datakilde

 2. Vælg Rediger tilladelser.

  Redigere tilladelser

 3. Kontroller , at typen af Legitimationsoplysninger er angivet til Organisationskonto, og brug legitimationsoplysningerne til at få adgang til SharePoint-listen.

  Redigere tilladelser

Vælg Luk og anvend for at opdatere rapporten og trække data fra SharePoint-listen.

Luk og anvend i Power Query

Vi har nu en Power BI-rapport, der viser både geografiske oplysninger om fravær fra kontoret for den aktuelle dag og en udvikling for sådant fravær over flere dage. Vi kan publicere rapporten, så andre personer i organisationen kan se den.

Udgiv rapport i Power BI

Rapporten er nu publiceret. Du kan dele den med andre i organisationen. Du kan også planlægge opdateringshyppigheden for rapporten.

Integrere din app i Teams

Nu, hvor du har en fungerende app, der er delt med alle, kan du installere appen ved at oprette et krisehåndteringsteam i Teams, der kan reagere på problemer.

Installere appen på applinjen

Hvis du er Teams-administrator, kan du skubbe appen til alle dine brugere på Teams-applinjen.

Applinje i Teams

 1. Log på Power Apps.

 2. Vælg Apps i venstre navigationsrude.

 3. Vælg Flere kommandoer (...) for appen Krisekommunikation.

 4. Vælg Føj til Teams.

  Føj til Teams

 5. Vælg Download app.

  Downloade app

 6. Åbn Teams.

 7. Gå til Apps på applinjen.

 8. Vælg Overfør en brugertilpasset app.

 9. Hvis du er Teams-administrator, kan du overføre en app til hele lejeren. Vælg Overfør til Contoso (hvor Contoso repræsenterer navnet på din lejer).

  Overføre appen

 10. Overfør den fil, du har hentet fra Power Apps.

 11. Gå til Teams Administration.

 12. Vælg Konfigurer politikker i navigationsruden til venstre under Teams-apps.

  Politikker for konfiguration af apps

 13. Vælg Global (konfiguration for hele organisation).

 14. Vælg Tilføj apps.

  Tilføj app

 15. Søg efter og vælg appen Kriseoplysninger, som du har overført.

  Tilføje fastgjort app

 16. Vælg Tilføj.

 17. Vælg Gem.

Bemærk

Det kan tage op til 24 timer, før brugere kan se den app, der er fastgjort automatisk på deres applinje.

Oprette et centralt krisehåndteringsteam i Teams

Hvis du vil koordinere krisehåndteringen, skal du oprette et centralt krisehåndteringsteam i Teams og udfylde alle relevante oplysninger. Dette team skal blot deles med det centrale håndteringsteam.

 1. Gå til Teams.

 2. Vælg Teams fra venstre applinje.

 3. Vælg Deltag i eller opret et team.

 4. Vælg Opret team, og udfør derefter de resterende trin.

  Opret et team

Når du har oprettet teamet, kan du fastgøre relevante oplysninger som faner. Du kan f.eks. vælge at fastgøre administratorappen for krisehåndtering eller Power BI-rapporten til dit team.

Sådan tilføjes administratorappen som en fane

 1. Vælg knappen +.

 2. Søg efter og vælg Power Apps.

 3. Søg efter og vælg en Administrator for Kriseoplysninger.

  Fastgøre app

 4. Vælg Gem.

Sådan tilføjes Power BI-rapporten som en fane

 1. Vælg knappen +.
 2. Søg efter og vælg Power BI.
 3. Søg efter og vælg Power BI-rapporten.
 4. Vælg Gem.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvilke licenser skal jeg have for at køre denne løsning?

  • Løsningen i denne app bruger Office connectorer. Derfor er en tildelt Power Apps-licens fra Office tilstrækkelig til at køre og afspille bruger- og administratorapps. Du finder flere oplysninger under: Oversigt over Power Platform-licenser
  • Hvis du vil bruge Power BI-rapporten (pakket som del af løsningen), har du brug for en Power BI-licens. Du finder flere oplysninger under: Power BI-prisfastsættelse
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har feedback om løsningen?

  Vi elsker at høre om din oplevelse af installationen og tilpasningen af denne løsning. Hvis du vil dele din oplevelse, skal du gå til aka.ms/crisis-communication-feedback.

 • Det ser ud til, at jeg har fundet en fejl i appen. Hvad skal jeg gøre?

  Hvis du vil rapportere en fejl i løsningen, skal du gå til aka.ms/crisis-communcation-issues.

 • Hvilke funktioner understøttes ikke i øjeblikket i GCC?

  Power Automate-botconnectoren for Teams og connectoren for Pushmeddelelse er i øjeblikket ikke tilgængelige for GCC. Brug i stedet mailfunktionen til at advare brugere om interne nyhedsopdateringer.

 • Hvordan kan jeg opdatere applikationen?

  Hvis du vil opdatere applikationen, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på aka.ms/CrisisCommunicationSolution.

Problemer og feedback

Ansvarsfraskrivelse: _ _Denne app er en eksempelapp og må kun bruges sammen med Microsoft Power Apps og Teams til formidling af referenceoplysninger. Denne app er ikke beregnet eller gjort tilgængelig til brug som medicinsk udstyr, klinisk support, diagnosticeringsværktøj eller anden teknologi, der er beregnet til at blive brugt i diagnosticering, kur, afhjælpning, behandling eller forebyggelse af sygdom eller andre tilstande, og Microsoft giver ingen licens eller rettighed til at bruge denne app til sådanne formål. Denne app er ikke udviklet eller beregnet til at være en erstatning for faglig medicinsk rådgivning, diagnosticering, behandling eller vurdering og bør ikke bruges som en sådan. Kunden bærer den fulde risiko og det fulde ansvar for enhver brug af denne app. Microsoft garanterer ikke, at appen eller noget andet materiale, der er leveret i forbindelse hermed, er tilstrækkelige til medicinske formål eller opfylder nogen persons helbredsmæssige eller medicinske behov.

Se også