Skift størrelsen og retningen på en skærm i PowerAppsChange screen size and orientation in PowerApps

Tilpas en app ved at ændre skærmens størrelse og retning.Customize an app by changing its screen size and orientation.

ForudsætningerPrerequisites

 1. Opret en app, eller åbn en app i redigeringstilstand.Create an app, or open one for editing.
 2. I menuen Filer skal du klikke eller trykke på Appindstillinger.On the File menu, click or tap App settings.

Skift størrelsen og retningen på en skærmChange screen size and orientation

 1. Under Appindstillinger skal du klikke eller trykke på Skærmstørrelse og -retning.Under App settings, click or tap Screen size + orientation.

  Indstilling til ændring af skærmens størrelse og retning for en app

 2. På listen Retning skal du klikke eller trykke på Stående eller Liggende.In the Orientation list, click or tap Portrait or Landscape.
 3. (Kun tabletapps) Under Højde-bredde-forhold skal du klikke eller trykke på det forhold, der stemmer overens med destinationsenheden for denne app.(Tablet apps only) Under Aspect ratio, click or tap the ratio that matches the target device for this app.

  Skift højde-bredde-forhold for en tabletapp

 4. Under Lås højde-bredde-forhold skal du enten angive Til eller Fra.Under Lock aspect ratio, specify either On or Off.

  Hvis du låser højde-bredde-forholdet, bevarer appen et passende højde-bredde-forhold for en telefon.If you lock the aspect ratio, the app will retain the appropriate aspect ratio for a phone. Hvis appen kører på en anden form for enhed, vises appen forkert, og der vises måske uønskede resultater.If the app is running on another kind of device, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Hvis du låser højde-bredde-forholdet op, justeres appen til højde-bredde-forholdet for den enhed, den kører på.If you unlock the aspect ratio, the app will adjust to the aspect ratio of the device on which it's running.

 5. Under Lås højde-bredde-forhold skal du enten angive Til eller Fra.Under Lock orientation, specify either On or Off.

  Hvis du låser appens retning, bevarer appen den retning, du angiver.If you lock the app's orientation, the app will retain the orientation that you specify. Hvis appen kører på en enhed, hvor skærmen er i en anden retning, vises appen forkert, og der vises måske uønskede resultater.If the app is running on a device for which the screen is in a different orientation, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Hvis du låser appens retning op, justeres den til skærmens retning på den enhed, den kører på.If you unlock the app's orientation, it will adjust to the screen orientation of the device on which it's running.

 6. Vælg Anvend for at gemme dine ændringer.Select Apply to save your changes.

Næste trinNext step

Vælg Gem i menuen Filer for at publicere appen igen med de nye indstillinger.On the File menu, select Save to republish your app with the new settings.