Få vist oplysninger om en PowerApps-brugerShow information about a PowerApps user

Med funktionen User kan du få vist det fulde navn, mailadresse og det billede, der er knyttet til den bruger, der er logget på.The User function can show the full name, the email address, and the picture that's associated with the user who's signed in. Du kan bruge disse oplysninger til automatisk at udfylde en formular.You can use this information to automatically fill in a form.

Du kan f.eks. bruge denne funktion til at:For example, you can use this feature to:

 • oprette en "tilmeldingsseddel", så brugerne kan få undervisning, frivilligt melde sig til begivenheder, tjekke ind i en kiosk og meget mere.Create a sign-up "sheet" for users to attend training, volunteer for events, check in at a kiosk, and more.
 • få vist det fulde navn på en personaleapp.Display the full name on a Human Resources app.
 • automatisk at angive en mailadresse, når du kontakter helpdesk.Automatically enter an email address when contacting your helpdesk.

Generelt kan du bruge denne alle steder, hvor brugerne vil kunne få fordel af en formular eller etiketter, der udfyldes automatiskBasically, you can use this anywhere users would benefit from a form or labels that are populated automatically

 

ForudsætningerPrerequisites

Vis oplysninger om brugerShow user details

 1. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Media og derefter klikke eller trykke på Image.On the Insert tab, click or tap Media, and then click or tap Image.

 2. Angiv egenskaben Image til denne formel:Set the Image property to this formula:
  User().ImageUser().Image

 3. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Text og derefter klikke eller trykke på Label:On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Label:

 4. Angiv egenskaben Text til denne formel:Set the Text property to this formula:
  User().FullNameUser().FullName

  Når du gør det, udfyldes etiketten automatisk med dit fulde navn.When you do this, the label is automatically populated with your full name. Flyt etiketten, så den er under billedkontrolelementet i stil med følgende:Move the label so it's below the image control, similar to the following:

 5. Tilføj endnu en etiket, og angiv egenskaben Text til denne formel:Add another label, and set its Text property to this formula:
  User(). EmailUser().Email

  Når du gør det, udfyldes etiketten automatisk med din mailadresse.When you do this, the label is automatically populated with your email address. Flyt etiketten, så den er under første etiket i stil med følgende:Move the label so it's below the first label, similar to the following: