OpdelingsfunktionerSplitter functions

Disse funktioner opdeler tekst.These functions split text.

OpdelingSplitter

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Splitter.SplitByNothingSplitter.SplitByNothing Returnerer en funktion, der ikke udfører opdeling, og returnerer argumenterne som en enkelt liste over elementer.Returns a function that does no splitting, returning its argument as a single element list.
Splitter.SplitTextByCharacterTransitionSplitter.SplitTextByCharacterTransition Returnerer en funktion, der opdeler tekst til en liste med tekst ifølge en overgang fra en type tegn til en anden.Returns a function that splits text into a list of text according to a transition from one kind of character to another.
Splitter.SplitTextByAnyDelimiterSplitter.SplitTextByAnyDelimiter Returnerer en funktion, der opdeler teksten efter en vilkårlig understøttet afgrænser.Returns a function that splits text by any supported delimiter.
Splitter.SplitTextByDelimiterSplitter.SplitTextByDelimiter Returnerer en funktion, der opdeler tekst i henhold til en afgrænser.Returns a function that will split text according to a delimiter.
Splitter.SplitTextByEachDelimiterSplitter.SplitTextByEachDelimiter Returnerer en funktion, der opdeler tekst efter hver afgrænser i rækkefølge.Returns a function that splits text by each delimiter in turn.
Splitter.SplitTextByLengthsSplitter.SplitTextByLengths Returnerer en funktion, der opdeler tekst i henhold til de angivne længder.Returns a function that splits text according to the specified lengths.
Splitter.SplitTextByPositionsSplitter.SplitTextByPositions Returnerer en funktion, der opdeler tekst i henhold til de angivne positioner.Returns a function that splits text according to the specified positions.
Splitter.SplitTextByRangesSplitter.SplitTextByRanges Returnerer en funktion, der opdeler tekst i henhold til de angivne områder.Returns a function that splits text according to the specified ranges.
Splitter.SplitTextByRepeatedLengthsSplitter.SplitTextByRepeatedLengths Returnerer en funktion, der gentager opdeling af tekst på en liste efter den angivne længde.Returns a function that splits text into a list of text after the specified length repeatedly.
Splitter.SplitTextByWhitespaceSplitter.SplitTextByWhitespace Returnerer en funktion, der opdeler tekst i henhold mellemrum.Returns a function that splits text according to whitespace.
ParameterværdierParameter values BeskrivelseDescription
QuoteStyle.CsvQuoteStyle.Csv Anførselstegn angiver starten af en streng i anførselstegn.Quote characters indicate the start of a quoted string. Indlejrede anførselstegn angives med to anførselstegn.Nested quotes are indicated by two quote characters.
QuoteStyle.NoneQuoteStyle.None Anførselstegn har ingen betydning.Quote characters have no significance.