Type.ForFunctionType.ForFunction

SyntaksSyntax

Type.ForFunction(signature as record, min as number) as type

OmAbout

Opretter en function type fra signature, en post med ReturnType og Parameters og min, det mindste antal argumenter, der kræves for at aktivere funktionen.Creates a function type from signature, a record of ReturnType and Parameters, and min, the minimum number of arguments required to invoke the function.

Eksempel 1Example 1

Opretter typen for en funktion, der tager et talparameter ved navn X og returnerer et tal.Creates the type for a function that takes a number parameter named X and returns a number.

Type.ForFunction([ReturnType = type number, Parameters = [X = type number]], 1)

type function (X as number) as number