70% mindre kod... i ASP.NET 2.0

Visst låter det otroligt, 70% mindre kod än i ASP.NET 1.0/1.1. Har du inte sett/hört denna siffra tidigare så läste du den i alla fall nu. Snart kan vem som helst bygga webbapplikationer utan att vara utvecklare då man inte behöver kunna programmera!

Eller är det kanske inte riktigt så?

Självklart inte, tyvärr är det så att att just denna fras tolkas av många på fel sätt, följande är några exempel:

  • 70% mindre kod betyder 70% mindre tid.
  • 70% mindre kod gör att vem som helst kan bygga skalbara webbapplikationer.
  • 70% mindre kod gör utvecklaren överflödig.

Det vi på Microsoft avser med 70% är att stora delar av den rutinmässiga programmeringen försvunnit för att användas på mer kvalitetshöjande åtgärder i ett projekt. Istället för att bygga en egen logghanterare så finns det en färdig att använda, istället för att skriva dataaccesskod till varje lagrad procedur kan detta ske per automatik och så vidare. Mycket av det som är återkommande i alla projekt har vi försökt att leverera i ramverket för att utvecklaren ska kunna bli mer produktiv. Och med produktiv avser vi att tid frigörs för utvecklaren att bland annat göra följande:

  • Att skriva affärslogik istället för rutinmässig kod.
  • Kvalitetssäkra genom mer tester.
  • Kvalitetssäkra genom en gedigen och korrekt arkitekturdesign.
  • Kontinuerligt jobba med säkerhet i applikationen.

Detta innebär att kraven på utvecklaren snarare ökar då affärslogiken oftast är den svåraste delen i en applikation tillsammans med en väl genomarbetad och säker arkitektur. Vidare får vi bättre kvalitet i våra projekt då mer tid kan läggas på tester exempelvis. Erfarenhet av utveckling kommer således även i fortsättning att vara grundläggande för att kunna bygga webbapplikationer i ASP.NET 2.0.

Summa summarum kan sägas att tiden för utveckling av en webbapplikation kommer att sjunka i och med ASP.NET 2.0. Till dig som är beställare eller projektledare så rekommenderar jag att denna tidsvinst delvis läggs på kvalitetshöjande åtgärder som arkitektur, säkerhet och test för att kunna få skalbara och felfria webbapplikationer istället för kortare kalendertid till lansering. För det är ju det som ni vill leverera till slutanvändarna, eller hur?