AdventureWorks och BOL till SQL 2005 Express

För dig som laddat ner och kör SQL 2005 Express så kan det vara bra att gå in på sidan nedan för att ladda ner exempeldatabasen AdventureWorks och även Books Online för att få dokumentationen.

SQL Server 2005 Express Edition Documentation and Samples