ASP.NET 2.0 - Administrera användare och roller i produktion

Med Visual Studio 2005 följer ett administrationsverktyg med för att kunna hantera användare och roller i ASP.NET 2.0. Ett problem är att detta endast fungerar i utvecklingsmiljön. Vill man göra detta i produktion så måste man skriva ett eget användargränssnitt som nyttjar "Membership"- och "Role"-API:erna då inget finns integrerat i ramverket.

Som tur är så har Peter Keller skrivit två artiklar om just dessa två tjänster i ramverket varav nummer två också inkluderar exempelkod för just ett administrationsgränssnitt.

Vill man hellre administrera det hela via en vanlig Windows-applikation så har Juval Lowy skrivit en artikel med tillhörande exempelkod som använder Web Services som back-end.

Microsoft ASP.NET 2.0 Member/Role Management with IIS, Part 1: Security and Configuration Overview
Microsoft ASP.NET 2.0 Member/Role Management with IIS, Part 2: Implementation
Manage Custom Security Credentials the Smart (Client) Way