ASP.NET 2.0 - Composite Controls

Dino Esposito har skrivit en lysande artikel om förbättringarna med ASP.NET 2.0 och Composite Controls. Bland förbättringarna med det nya ramverket märks framförallt en förenklad databindning mot .NET Fx 1.1.

A Crash Course on ASP.NET Control Development: Building Composite Controls