ASP.NET 2.0 & lokalisering

Under Sommarkollo-passet så fick jag lite frågor om lokalisering av webbapplikationer. Jag gjorde en mindre demonstration av användandet av resursfiler och berättade också att man kan implementera en egen provider för lokaliseringen och därmed också välja var man vill lagra exempelvis textsträngarna. Vanligtvis vill man lägga dessa texter i en databas och bygga ett separat administrationsgränssnitt för att ge slutanvändaren möjlighet att uppdatera texter utan en ny driftsättning av hela applikationen.

För att se hur man gör de grundläggande delarna kring lokalisering i en webbapplikation kan jag rekommendera följande lilla film, ca 13 minuter lång:

ASP.NET HOW DO I Video Series: Localization (Scrolla ner på sidan, filmen heter "Create a Multi-Lingual Site with Localization?")

För den som är mer intresserad av att bygga en egen provider och exempelvis lagra texter i en databas rekommenderar jag följande två artiklar vilka också har tillhörande kod som kan laddas ner och granskas.

Custom localization resource provider using an Access database
Creating Multilingual Websites - Part 3