ASP.NET 2.0 - Web Application Projects Update

Som jag skrivit om tidigare så har ASP.NET-teamet släppt add-ins till VS 2005 för att stödja webbutvecklaren. Gillar man projektmodellen från VS 2003 så kan man ladda ner denna add-in för att få en ny projekttyp i VS 2005.

Efter förra betasläppet har det kommit in en del kommentarer och buggar som nu ska vara åtgärdade. Ladda ner och testa!

Microsoft Visual Studio 2005 - Update to Support Web Application Projects