ASP.NET 2.0 - Web Deployment Projects Update

Nu har den add-on till Visual Studio 2005 som jag tycker bäst om fått en "refresh". Web Deployment Projects kan nu laddas ner i en ny version som nu också har fungerande substituering av block i web.config för att kunna skilja på utveckling-, test- och produktionsmiljöer och deras inställningar som ofta skiljer sig åt.

Kom ihåg att avinstallera tidigare versioner innan du installerar den nya!

Visual Studio 2005 Web Deployment Projects (Beta V2 Preview)