Att analysera IIS-trafik

En viktig del för att förstå hur väl en webbplats tas emot av kunderna är att analysera hur de trafikerar en webbplats. Vilka sidor de besöker, vilken typ av browser osv för att veta var man behöver lägga energi på vidareutveckloing av webbplatsen för att nå ut med sitt budskap.

För att göra detta så finns det ju flera sätt att attackera det hela, exempelvis:

  • Köpa en tredjepartsprodukt som kan analysera IIS-loggarna
  • Bygga in loggning i sin webbplats i code-behind eller via HTTP-handlers

Ett annat alternativ är att använda verktyget LogParser som jag skrivit om tidigare för att exempelvis läsa in loggfilerna till en databas för att sedan kunna jobba vidare med dem.

Ytterligare ett alternativ är att istället för att skriva till loggfiler från IIS:en skriva direkt ner i en databas. För en webbplats som kräver hög prestanda är detta kanske inte att föredra men är inte prestanda ett problem så är det ett klart användbart alternativ. Dun finner länkar till två KB-artiklar nedan.

Oberoende av hur man får in sin webbstatistik i en databas så är ju nästa steg att enkelt dra slutsatser av allt data. Enklast möjliga i detta läge är om man har tillgång till SQL Server Analysis Services (SSAS 2000 eller SSAS 2005) där man enkelt kan skapa en kub som själv listar ut vilka dimensioner som är intressanta genom att använda en wizard.

Sista steget efter detta är att visa informationen, detta gör man antingen genom att visa statistiken via någon form av användargränssnitt (WinForms eller ASP.NET) som ställer frågor mot SSAS. Alternativt så använder man SQL Server Reporting Services (SSRS) och bygger en rapport som nyttjar SSAS och visar resultatet som sedan kan nås via Web Services från godtycklig klient, via SSRS-portalen eller distribuerar ut rapporten per e-post via scheduleringsfunktionen i SSRS.

Log Parser
How to configure ODBC logging in IIS
Internet Information Server Performance Logging to Disk vs. ODBC