Composite Application Guidance for WPF släppt

Det började för drygt ett år sedan med det som kallades Acropolis. Ett ramverk för att kunna bygga modulbaserade WPF-applikationer. Efter en massa feedback från er all utanför Microsoft och efter lite internt tänkande så lade vi ner det projektet.

Det återuppstod i slutet av förra året som ett nytt projekt med namnet Prism. Grundtanken var densamma, men grundarkitekturen är helt annorlunda, framförallt enklare. Acropolis-ramverket blev snabbt väldigt komplext även om vissa byggstenar underlättade utvecklingen avsevärt, Prism ger nästan samma funktionalitet men blir mindre komplext.

Acropolis byggdes för .NET FX 3.0 medan Prism bygger på .NET FX 3.5.

Nu har alltså Prism blivit komplett efter feedback från väldigt många personer och därmed kan vi släppa det som ett paket med guidning kring hur komposita applikationer baserade på WPF bör utvecklas.

Styrkan med att använda denna typ av ramverk är att det är enkelt att bygga en applikation som har flera moduler som antingen är fristående eller samverkar på något vis. Just det senare är ju vanligt förekommande hos produktbolag, ISV:er, där man vill kunna ta betalt för de moduler kunden köper men att det fortfarande upplevs som en och samma applikation.

Som en del av hela paketet så ingår en exempelapplikation som bygger på handel med aktier.

Läs mer och ladda ner på följande länk:

Composite Application Guidance for WPF

Är du intresserad av samma typ av material fast för WinForms så finner du det här:

Composite UI Application Block

Observera att "Composite UI Application Block" kompletterats med stöd för WPF. Men det är just endast stöd då det i grunden designades för WinForms. Är målet att använda WPF, då ska du använda det som hela denna postning handlar om... :-)