Dela databas i Outlook 2007 BCM

När Business Contact Manager installeras så skapas det en databas lokalt i SQL Server 2005. I vissa lägen vill man däremot inte ha en databasserver lokalt på en klientmaskin utan på en central server.

Ofta vill man dela en BCM-databas mellan flera användare. Artikeln på länken nedan beskriver hur man går tillväga för att åstadkomma detta.

Deploying Outlook 2007 with Business Contact Manager in a Remote Database Configuration