Demos från Sommarkollo ASP.NET 2.0 #2

I den bifogade filen nedan så finns källkoden till den del av min presentation på Microsoft Sommarkollo som handlade om "providermodellen" .

WebSite_SiteMapProvider.zip