En psykiskt tung vecka...

Detta kommer att bli en av de tyngre veckorna rent psykiskt, lite dåraktigt så har jag tänkt att skriva 4 certifieringar under veckan för att uppgradera min MCAD och MCSD till motsvarande titlar i det nya certifieringssystemet.

Alla är Beta-tester vilket gör precis som tidigare att svaret kommer att dröja ett tag på huruvida man klarat av provet eller ej. Resultatet på de certifieringar jag skrev under slutet av fjolåret lyser fortfarande med sin frånvaro, tyvärr... :(