Favorit i repris: Windows 7-kompatibilitet

Många är det som ville komma på den träning vi vi hade den 5:e oktober på vårt kontor i Akalla som tog upp de vanligaste kompatibilitetsproblemen med Windows 7 och hur man certifierar sin produkt för Windows 7.

Agendan tar upp:

  • Kompatibilitetsproblem som kan få en applikation som fungerar på Windows XP/Vista att bete sig underligt på Windows 7.
  • Hur man testar och certifierar en applikation som “Compatible with WIndows 7”
  • Hur man använder Windows Error Reporting tillsammans med sin applikation.

Nyhet: Certifiering av programvara på Windows 7 har förenklats avsevärt jämfört med tidigare klientoperativsystem. Numera laddar du ner ett testverktyg, sköter all testning hemmavid. Detta gör att kostnaden för testning till tredje part försvunnit som tidigare var fallet. En certifierad klientapplikation på Windows 7 ger upp till 30 partnerpoäng!

Målgruppen för denna träning är utvecklare och arkitekter på programvarubyggande företag (ISV) men även konsulter och anställda på en intern IT-avdelning kan finna innehållet lika givande.

Datum Plats Kostnad Anmälan
3 november, 9.00-12.30 Microsoft, Akalla Gratis! Inställd
2 december, 13.00-16.30 Microsoft, Akalla Gratis! Gör du här