Got a ticket to the moon... PDC08 - Here I come!

Äntligen är allt klart för att jag tillsammans med mina kollegor Anders Wedahl, Johan Lindfors och Daniel Akenine ska kunna närvara i Los Angeles under PDC08.

Förväntningarna är skyhöga även från mitt håll och då vet jag en hel del saker som kommer att presenteras men som inte annonserats publikt ännu. Men listan av ämnen som redan är publika duger rätt bra ändå, vad sägs om:

  • Cloud Services - Här presnteras roadmap och strategi. Högintressant för ISV:er!
  • Parallelism - Hur drar man nytta av Multi-core enkelt?
  • OSLO - Framtiden på vår plattform kring SOA
  • .NET 4.0 - Vad gör vi med WCF och WF?
  • Silverlight - Rika webbapplikationer och kopplingen till WPF
  • VSTO - Office-utveckling i nästa Visual Studio
  • Velocity - Dsitribuerad global cache i en serverfarm

Läs mer och anmäl dig själv på:

http://microsoftpdc.com