ISV Cookbook/Handbook

Senaste månaden så har ett par ISV:er kontaktat mig kring att vi på Microsoft borde skapa en liten kokbok eller handbok för ISV:er för att underlätta och snabba på utvecklingsprocessen.

Jag tror att detta kan vara en bra idé, men det kommer ta en del kraft av oss varför jag undrar om detta är något som verkligen skulle uppskattas av "den breda massan" av programbyggare.

Ämnen som skulle kunna tas upp är många, några exempel är:

  • Vilka certifieringar finns för ISV:er?
  • Hur skyddar man sin kod från att bli stulen?
  • Hur migrerar vi bäst från VB6 till .NET?
  • Vilka alternativ har vi för "deployment"?

Svaren på frågorna finns på MSDN-webben men kan i vissa fall vara svåra att hitta. En ISV-cookbook skulle alltså i många fall peka på artiklar och kodexempel som redan finns, medan andra frågor får specialskrivna svar.

Så min fråga är, ska vi lägga energi på att ta fram en sådan?

Om svaret är ja, ge gärna exempel på sådant vi bör ta upp!