Java? It's So Nineties

BusinessWeek hade för två veckor sedan en intressant artikel som i alla lägen inte är helt korrekt men som ändå visar lite åt vilket håll vindarna blåser. Artikeln försöker lite förenklat att säga att Java är på väg ut och att det är vår .NET-plattform samt PHP som gäller. Enligt de undersökningar vi själva gjort så stämmer det ganska väl överens om hur bilden ser ut i Sverige idag.

Ser man till webbapplikationer så tappar Java stort till förmån för både .NET och lösningar baserade på LAMP (Linux, Apache, MySQL och PHP/PERL/Python). Detta är i sig kanske inte så konstigt, tar man exempelvis produktivitet som ett mätetal så är våra senaste utvecklingsverktyg oöverträffade när det gäller att snabbt producera nya webbapplikationer och detta mätetal är ett av de viktigaste då detta också påverkar slutkostnaden för projektet. Detta medför att vår plattform allt oftare väljs vid nya projekt!

En annan intressant trend är att .NET-plattformen numera accepteras även i stora företag, i så kallade "enterprise-lösningar" som inte bara är webbapplikationer. Allt fler väljer .NET tillsammans med SQL Server då pris/prestanda tillsammans med stabilitet och skalbarhet är så bra att det inte längre går att ignorera som lösningsförslag. På detta område har Java och produkter baserade på detta språk länge varit herre på täppan, men nu tappar de alltså mark.

För mig personligen så är Java verkligen 90-tal. Eller rättare sagt, jag kodade enbart Java från mitten av nittiotalet fram tills DotCom-kraschen, så det blev en bit in på år 2000. De sista projekten var PremiePensionMyndigheten (PPM) och MTV Europe. Efter det var det ren överlevnadsinstinkt som konsult som fick mig att titta på vad Microsoft kunde erbjuda och då var det .NET och C# som blev det naturliga valet. Och efter några år med konsultande kring Microsofts produkter och tekniker så har jag också landat på självaste Microsoft.

Det jag saknade mest vid övergången var refactoring-delarna i JBuilder som inte alls fanns i Visual Studio. Däremot var ju gränssnittsdelarna och WYSIWYG en ren dröm i jämförelse med att positionera kontroller i Java. Ser man till att Visual Studio 2005 numera har alla de funktioner kring refactoring som JBuilder hade och att verktyget i sig vidareutvecklats till en enastående produktivitetshöjare för mig som utvecklare så saknar jag faktiskt inget av det gamla, förutom kanske alla de galna upptåg så då var mer frekvent förekommande... ;-)

Så kanske kan frågan om Java är lite nittiotal kanske besvaras med ett JA...

Till artikeln hos BusinessWeek