Kodexempel MS Live: VSTO #1

I min första demo så skapar jag en add-in i exempelvis Excel i C#. Det jag sedan gör är att lägga till en "User Control" till projektet vilken per automatik får namnet "UserControl1.cs" vilken kommer att bli en "task pane" i Excel när add-in:en körs.

Till denna "User Control" lägger jag sedan till några Windows Forms kontroller från verktygslådan och skriver kod för att trigga något event, exempelvis en knapptryckning. När du själv gör detta så se en "User Control" som en vanligt Windows-formulär vilket det också är, skillnaden är bara att detta formulär kommer att visas genom ett Office-program.

För att visa denna "task pane" så läggs följande rad till överst i filen "ThisAddIn.cs":

using Microsoft.Office.Tools;

Efter detta så läggs följande två rader till i metoden "ThisAddIn_Startup" i samma fil:

CustomTaskPane ctp = this.CustomTaskPanes.Add(new UserControl1(), "My first demo");
ctp.Visible = true;

Efter detta är det bara att dra igång projektet och i Excel ska nu en "task pane" dyka upp.