Kodexempel MS Live: VSTO #3

I och med att det blivit så enkelt:

  • att använda de inbyggda funktionerna bara man vet namnet på dem (MSO-namnet)
  • att styra och ställa med Ribbon bara man vet namnet på flikar/grupper/kontroller (MSO-namnet)
  • att använda de inbyggda ikonerna bara man vet namnet på dem (MSO-namnet)

så har vi tagit fram två olika resurser för dig som utvecklare.

Först ut är namnet på flikar, grupper, kontroller, metoder osv som du kan hitta i de Excel-filer som kan laddas ner här:

Download Office 2007 B2TR Control ID List

Efter det så kommer frågan om ikonerna och deras namn. Ladda först ner följande Excel-fil:

Download Office 2007 Icons Gallery

Öpnna filen, se till så att "Developer"-fliken är aktiv. Om inte, klicka på Excels "startknapp" uppe i vänstra hörent, välj "Excel options". En liten bit ner på första fliken i inställningarna för Excel så ska det finnas en checkbox som heter "Show Developer tab in the Ribbon", markera denna och tryck OK.

Klicka på fliken "Developer", till höger ska du nu ha en grupp som heter "Office Icons", välj något av gallerierna. Om du nu för musmarkören över en ikon så kommer namnet att visas på denna ikon. Det är detta namn du skriver i attributet "imageMSO" på de kontroller du deklarerar i XML-filen för din Ribbon.