Kodexempel MS Live: VSTO #4

Under denna demonstration så går jag över till att visa produktspecifika saker och i detta fallet för Word 2007.

En nyhet med Word 2007 är det som kallas "Content Controls" som är det nya sättet att baka in kontroller i ett dokument vid sidan om "Windows Forms"-kontroller. Den stora skillnaden är att dessa "Content Controls" är en del av Word-dokumentet och har inte någon tillhörande DLL.

Styrkan i dessa kontroller är dels att man kan få validering osv, man kan programmera mot dessa och sist men inte minst binda XML-öar i Word-dokumentet mot dessa.

För att kunna sätta in dessa kontroller i ett dokument så klickar man på "Developer"-fliken, och väljer sedan kontroller från gruppen "Controls".

Till denna postning så finns det ett projekt med en "task pane" i vilken när man klickar på kanppen "Uppdatera" går igenom och letar upp alla kontroller i ett dokument och listar dessa i en kombobox. Sedan kan man välja att hämta värdet på en av dessa, ändra det och sedan uppdatera kontrollen.

För att köra så startar du projektet, lägger in en eller flera kontroller i dokumentet. För varje kontroll måste du sedan markera den, klicka på knappen "Properties" som finns i samma grupp i Ribbon som kontrollerna och ge den ett namn i fältet "Tag". Gör man inte det så har den inget ID associerat med sig så att vi kan anropa den från "Task pane:n".

Demo4 - Word - ContentControls.zip