Membership, roles osv i ASP.NET 2.0 med SQL 2000 eller SQL 2005

För dig som provat att skapa nya webbapplikationer med Visual Studio 2005 så har du säkert märkt att när man vill börja använda de inbyggda tjänsterna för exempelvis Membership och Role Management så skapas det en SQL 2005 Express databas där informationen lagras.

Under våra seminarier så pratar vi mycket om hur enkelt det är att byta ut strukturen för detta och anpassa lagringen till exempelvis befintliga databaser i en organisation via så kallade "providers".

Nu kan ju fallet dock vara att man vill använda vår lagringsstruktur men istället använda SQL Server 2000 eller SQL Server 2005 (alla andra versioner förutom SQL 2005 Express) som databasserver och frågan är då hur man går tillväga.

Scott Guthrie, ansvarig för ASP.NET 2.0, har ett bra blogginlägg som beskriver hur du ska gå tillväga, se länk nedan.

Configuring ASP.NET 2.0 Application Services to use SQL Server 2000 or SQL Server 2005