.NET Framework 3.0 Virtual Labs

Både igår och idag var jag med på Microsofts Sommarkollo. Igår var det Windows Server 2008 (Longhorn) tillsammans med Maria Lundahl och idag Windows Communication Foundation (WCF) tillsammans med Johan Lindfors. Gällande WCF så är intresset enormt just nu, sedan blir det ju inte sämre av att .NET FX 3.0 är tight integrerat med Win2K8 där vi har en ny typ processactiverare som heter WPAS (Windows Process Activation Service). Denna gör det möjligt att använda IIS:en som arbetsprocess för exekvering av WCF-tjänster som har andra bindningar än HTTP (exempelvis TCP, MSMQ osv) som är den enda som fungerar med IIS 6.0 på Win2K3.

Med Visual Studio 2008 kommer också .NET 3.5 som ytterligare förädlar både WCF och WF med ny funktionalitet. Om du av någon anledning inte kommit igår med att titta på .NET FX 3.0 så råder jag dig att göra det så snart du har möjlighet, det finns mycket av din programmering som kan förenklas genom att använda det som erbjuds i ramverken efter .NET FX 2.0.

Du kan exempelvis börja med några virtuella labbar... :-)

Windows CardSpace Virtual Labs

Windows Presentation Foundation Virtual Labs

Windows Communication Foundation Virtual Labs

Windows Workflow Foundation Virtual Labs