Open Spaces - Säkerhet

Igår gick vår första Open Spaces-dag av stapeln och ämnet var Säkerhet. Deltagarna kom från alla möjliga håll och rollerna spann från att vara säljare, systemadministratörer och utvecklare med olika djup teknisk kompetens. Ingen av deltagarna hade tidigare erfarenhet av denna "mötesteknik" så vid summeringen var det glädjande att ingen var negativ till dagen som helhet även om vissa sessioner kanske inte gav så mycket som andra sessioner gjorde.

Detta innebär att vi fick mersmak för detta och kommer att anordna fler sådana träffar under hösten. Har ni några speciella önskemål om ämne så hör av er!