PDC05: Building Distributed, Asynchronous Database Applications with the Service Broker

Tungt pass, level 400, visade det mesta kring vad som kunde göras med Service Broker under denna session. Berättade att Indigo kommer få channel-stöd snart för Service Broker, dvs man kan låta trafiken gå via databasen istället för exempelvis remoting eller MSMQ.

Bäst: Group locking, möjlighet att koppla ihop meddelande i en grupp vilket gör att om en server plockar meddelanden ett och ett så kan ingen annan gå in och tömma kön på meddelanden som tillhör det som en server redan hämtat ut.

Sämst: För mycket demos och skript, t o m presentatören tappade bort sig stundtals.

Coolast: Tjaaa... vet inte om detta är så sexigt...