PDC05: Keynote med Bob Muglia

Sessionen startade med nyheterna i Windows Server 2003 R2 som bland annat är .NET Framework 2, tjänster för att köra Unix-applikationer enklare, synkning av lösenord mot Unix, diverse olika delar i Active Directory.

Efter detta visades möjligheterna att enkelt bygga in funktionalitet för MOM via Visual Studio Team System.

Sedan kom nyheterna i Longhorn server där en av de coolaste är TxF som är möjligheten att ha transaktioner vid användandet av filsystemet. Detta påverkar inte filsystemet och prestandan alls om man inte använder transaktioner och väljer man att göra det så är prestandapåverkan ensiffrigt. Möjligheterna som kommer med detta är att vid filkopiering så kopieras alla filer eller ingen osv.

Nästa stora grej är IIS7. Detta är rena rama drömmen!!! Efter Office12 så ligger IIS 7 och konkurrerar om det bästa som visas här tycker jag. Bland nyheterna så har all konfiguration flyttats ut från meta-datadatabasen till konfigurationsfilen. Att exempelvis peka ut vilken fil som är "default" i en webbkatalog gör man nu enkelt i konfigurationsfilen där en eller flera dokument kan specificeras. Ännu coolare är hur allt är moduluppbyggt. Via konfigurationsfilen kan man specificera vilka moduler en webbplats ska använda och därmed säkra upp saker och ting på det vis man vill. Vidare kan man byta ut en moduls standardkomponent mot en egen vilket gör det möjligt att köra en komponent skriven i VB.NET som gör det man önskar vid exempelvis "Forms authentication".

Här kördes också en cool demo där man tog bort arvet av moduler i konfigurationsfilen från IIS:ens standardinställningar och inte heller lade till några. Resultatet blev att webbläsaren endast visade en blank sida vid alla typer av sidanrop - dvs ingen kod eller något kördes då inget var konfigurerat att köras. "This is the most secure web server we have ever built" var presentatörens svar... :-)

Bäst: Alla nyheter i IIS7

Sämst: Snälla Bob, andas lite... (Och jag som tycker jag pratar fort...)

Coolast: Demon med en totalsäkrad webbplats!