Prestanda och distribuerade system

Sitter du just nu och ska börja ett nytt projekt som ska vara distribuerat? Funderar du på om du ska använda Web Services, Enterprise Services eller Remoting? Eller är du bara intresserad av prestanda?

Då kanske följande artikel kan vara av intresse:

Performance of ASP.NET Web Services, Enterprise Services, and .NET Remoting