QA: Batch:ar och Reporting Services

Fråga: Vi är i behov av att kunna flytta rapporter och datakällor från en server till en annan. Finns det något smidigare sätt än att ta varje rapport var för sig och ladda upp dem via webbverktyget?

Svar: Ja. Det finns en möjlighet att skicka upp batchar med rapporter och datakällor via ett verktyg som heter "rs". Läs mer i dokumentationen för att se mer exakt hur det är genomförbart.