QA: CLR-integrationen fungerar inte

Fråga: Jag har skapat en funktion i ett SQL Server projekt i VS 2005. Jag har registrerat den enligt konstens regler men när jag försöker använda den så får jag ett fel som säger att jag inte har rättigheter att köra min funktion. Vad är fel?

Svar: Det är inget egentligt fel. Grundkonfigurationen i  SQL Server 2005 är att kod av säkerhetsskäl inte tillåts att köra via CLR:en om man inte manuellt slår på en flagga. Detta görs enkelt genom att köra följande scriptrader:

sp_configure "clr enabled", 1
reconfigure