QA: Office Web Components (OWC)

Fråga: Vad händer med Office Web Components (OWC) i Office 2007?

Svar: Ingenting. Det var det korta svaret, det längre svaret är som följer...

Med Office 2007 så slutar vi vidareutveckla OWC vilket också innebär att dessa inte installeras med Office-paketet. De komponenter som följde med Office 2003 är alltså de sista vi släpper. Det kommer inte heller vara möjligt att skapa webbsidor som nyttjar dessa komponenter i någon produkt i Office 2007.

Anledningen till att vi slutar med OWC är att många kunder upplevt problem eller brister i OWC där de flesta adresseras i den nya produkten Excel Services. Några av dessa är:

  • Förbättrad säkerhet
  • Skalbarhet
  • Web Service API mot funktioner i Excel-dokument
  • Förbättrad webbversion av Excel

För dig som redan idag använder OWC så gäller följande kring support:

Office 2000 Web Components supporteras till 2006-06-30 (utökad support till 2011-06-30)

Office XP Web Components supporteras till 2008-12-31 (utökad support till 2013-12-31)

Office 2003 Web Components supporteras till 2011-12-31 (utökad support till 2016-12-31)

Så vad gör du nu?

Har du en fungerande lösning som möter alla dina behov? Gör ingenting!

Har du en fungerande lösning som möter de flesta behoven? Titta på vad Excel Services kan göra för dig och migrera eventuellt.