QA: Reporting Services och Item Templates

Fråga: Vi jobbar med Reporting Services för rapportgenerering och vill ha ett standardiserat utseende på dessa rapporter. Idag så lägger vi in en logga i sidhuvudet och lite information i sidfoten på alla rapporter manuellt. Går det inte att förenkla detta förfarande med templates?

Svar: Absolut. Till de olika projekttyperna i Visual Studio 2005 så finns det en samling "objekt" som man kan skapa. Man kan antingen förändra standardmallarna för dessa "objekt" eller skapa helt nya mallar baserade på standardmallen.

När det gäller mallar till SQL Server 2005 Reporting Services så är det enklaste sättet att skapa en mall för rapporter att skapa en ny rapport, editera sidhuvud och sidfot och spara ner rapportdefinitionen på exempelivs skrivbordet. Nästa steg är att kopiera denna rapportdefinition till rätt katalog så att Visual Studio 2005 uppfattar den som en mall och ger dig som utvecklare möjligheten att skapa en ny rapport baserad på denna mall.

Om man tittar i "Mina dokument" så kan man tro att de mallar man vill använda borde läggas i en katalog som heter "My Documents\Visual Studio 2005\Templates\ItemTemplates". Men det är inte där som mallen ska läggas när det gäller Reporting Services utan i katalogen:

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies\ProjectItems\ReportProject

Detta är kanske inte helt självklart, men lägger man en ".rdl"-fil i denna katalog så dyker den sedan upp som en rapportmall i Visual Studio 2005.