QA: SharePoint och Meta-data

Fråga: Idag har vi en filserver med dokument på och en databas med meta-data om dessa dokument. Kan vi istället börja använda SharePoint som dokumentarkiv och nyttja det meta-data vi har idag.

Svar: Ja, enklaste sättet att åstadkomma detta är att först importera alla dokument till SharePoint (snabbt gjort med drag'n'drop, fixar även kataloger) därefter får man göra en uppdatering av kolumndata i dokumentlistan med det data som finns i datakällan för meta-data. Efter detta så använder man bara SharePoint som lagringsplats och tar bort både filservern och datakällan för meta-data.